Nieuws

07 dec 2021

Het runnen van sociale werkbedrijven en de ontwikkeling van hun doelgroep lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. De afnemende financiële ruimte zorgt voor productiedruk, terwijl juist de aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers gericht op doorstroom steeds belangrijker wordt.

07 dec 2021

De professional Centraal is het jaarlijkse congres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid waar de professional centraal staat. In 2022 vindt het congres plaats op donderdag 17 maart in Antropia te Driebergen. Het thema is een leven lang ontwikkelen. Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden

23 nov 2021

Beschut werk is een instrument in de Participatiewet voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Om te kunnen werken hebben ze meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig, dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Toch lukt het gemeenten soms om beschut

12 okt 2021

Wat zijn de mogelijkheden van praktijkleren met een praktijkverklaring? Hoe kan het worden ingezet en wat is de meerwaarde? Voor jobcoaches, consulenten en klantmanagers die daar meer over willen weten organiseert de kenniskring jobcoaching een online bijeenkomst, op dinsdag 2 november. Jobcoaches kunnen