quote afbeelding
"We hebben nieuwe initiatieven nodig om de huidige groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Praktijkverklaringen is een van die initiatieven; en het werkt."
quote afbeelding
"Medewerkers zijn beter inzetbaar doordat zij met nieuwe technologie complexer werk uit kunnen voeren."

Nieuws

23 jun 2021

Nieuwe Banenmethodiek toegepast in het WijkLeerbedrijf Zorg

Een aantal jaren terug verwachtte de gemeente Lelystad banengroei op de Flevolandse arbeidsmarkt. Om er voor te zorgen dat die groei niet voorbij ging aan de inwoners die al het langste langs de kant stonden, ontwikkelde Werkbedrijf Lelystad, samen met onderzoekers van hogeschool Windesheim en TNO en

visual Afwegingen bij re-integratie
22 jun 2021

Re-integratiecoaches en jobcoaches opgelet: doe mee aan een enquête en krijg een gratis workshop aangeboden!

Meer inzicht krijgen in de afwegingen en keuzes die re-integratieprofessionals en jobcoaches maken bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Daar gaat het om in het onderzoek dat Panteia, ZINZIZ en Muzus uitvoeren met subsidie van UWV. Het onderzoek vormt een belangrijke wetenschappelijke

22 jun 2021

Blijf je als professional of leidinggevende ontwikkelen met onze trainingen

Ook het komende najaar kan jij je als professional verder ontwikkelen met een van de trainingen van het Kenniscentrum. We bieden trainingen over vraaggericht coachen, functiecreatie, het motiveren van medewerkers en nog veel meer. Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional

22 jun 2021

Het Kenniscentrum en Beroepsvereniging SAM organiseren samen twee bijeenkomsten rondom psychische kwetsbaarheid & werk

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert voor het eerst in samenwerking met Beroepsvereniging SAM, voor professionals in het publieke sociaal domein, twee digitale sessies. Deze zijn bedoeld voor professionals in het publieke sociaal domein en jobcoaches die bezig zijn met

Agenda