quote afbeelding
"We hebben nieuwe initiatieven nodig om de huidige groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Praktijkverklaringen is een van die initiatieven; en het werkt."
quote afbeelding
"Medewerkers zijn beter inzetbaar doordat zij met nieuwe technologie complexer werk uit kunnen voeren."

Nieuws

18 feb 2020

Kennisprogramma Vakkundig aan het werk helpt de praktijk professionaliseren

Gemeenten hebben veel taken en verantwoordelijkheden rondom werk en inkomen. Denk aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten en hun partners leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ stimuleert onderzoek

18 feb 2020

Succesvolle en interactieve kennissessie over de WAB

Met de invoering van de WAB op 1 januari dit jaar is er een hoop veranderd voor werkgevers en werknemers. Tijdens een goedbezochte kennissessie over de WAB gaf wederom Henriëtte Postma van ARTRA een presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen en gaf zij antwoord op zeer uiteenlopende vraagstukken

18 feb 2020

Wenselijkheid en contouren van een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet

Hoe moet een detacheringsfaciliteit voor de doelgroep Participatiewet eruitzien? Enerzijds moet het meer baan- en bestaanszekerheid bieden aan een kwetsbare groep mensen die nu moeten overleven met kleine, tijdelijke en flexibele baantjes en klussen. Anderzijds moet voorkomen worden dat die zekerheid

22 jan 2020

Welke kansen biedt technologie voor mensen met een arbeidsbeperking?

Technologisering, flexibilisering en intensivering leiden tot weinig baanzekerheid, zeker voor mensen met een grote afstand tot de arbeid, en daarmee tot een beperkte grip op het leven en hun inkomenszekerheid. Dat blijkt uit het rapport Het betere werk dat de WRR op 15 januari 2020 presenteerde. De