quote afbeelding
"We hebben nieuwe initiatieven nodig om de huidige groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Praktijkverklaringen is een van die initiatieven; en het werkt."
quote afbeelding
"Medewerkers zijn beter inzetbaar doordat zij met nieuwe technologie complexer werk uit kunnen voeren."

Nieuws

23 aug 2022

MidZuid en hun weg naar innovatie

MidZuid is een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf van de regio Dongemond. De laatste jaren is daar hard gewerkt om innovatie een plek te geven in de organisatie. Wat vraagt dit nou van een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf? En waarom is innovatie belangrijk? Om een antwoord te krijgen op die vragen sprak

23 aug 2022

Start vooronderzoek beoordeling begeleidingsnoodzaak en –behoefte jobcoaching

Deze zomer is ZINZIZ in opdracht van SBCM gestart met een verkennend onderzoek naar de manier waarop professionals van gemeenten en sociale werkbedrijven de noodzaak en behoefte aan begeleiding door een jobcoach beoordelen. SBCM wil graag zicht krijgen op de variatie in de huidige praktijk en de af-

23 aug 2022

Start onderzoek naar praktijkleren met de praktijkverklaring in arbeidsmarktregio’s

Onlangs is KBA Nijmegen in opdracht van SBCM gestart met een onderzoek naar de stand van zaken van praktijkleren met de praktijkverklaring in 35 arbeidsmarktregio’s. Na de publicatie van een onderzoek uit het voorjaar 2021 is er geen goed zicht meer op de implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring.

23 aug 2022

Schrijf je in voor het landelijke MZSW-Congres op 20 oktober 2022

Op 20 oktober 2022 organiseert SBCM samen met de landelijke klankbordgroep het jaarlijkse MZSW-congres, waarbij het programma is toegespitst op OR-leden van werk- of participatiebedrijven. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit congres, waar je verschillende workshops kunt volgen over de professionalisering