Het runnen van sociale werkbedrijven en de ontwikkeling van hun doelgroep lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. De afnemende financiële ruimte zorgt voor productiedruk, terwijl juist de aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers gericht op doorstroom steeds belangrijker wordt. Ook de aan werkleiders gestelde eisen veranderen hierdoor. Het Limburgse Westrom zet de Leergang Werkleider van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid in om nieuwe groepschefs goed voor te bereiden op hun taken. Fien Welters was onder de indruk van de Leergang.

Voor Fien Welters (links op de foto), voorheen voorwerkster bij Westrom, was de Leergang Werkleider een heel nieuwe uitdaging. ‘Ik was vooral benieuwd naar hoe je kunt leren omgaan met collega’s en mensen op de werkvloer met een beperking. Tijdens de Leergang Werkleider heb ik daar veel kennis over opgedaan.’

De Leergang bestaat uit vijf modules die samen een integraal, samenhangend geheel vormen:

  • Leiderschap en ondernemerschap
  • Optimaliseren van werkprocessen
  • Communicatieve vaardigheden
  • Ontwikkeling en begeleiding van medewerkers
  • Omgaan met psychische aandoeningen en ongewenst gedrag

Welters vond alle modules zeer interessant en vond het acteerwerk van de ingehuurde acteur ‘indrukwekkend’. ‘We leerden daarnaast niet alleen van de docenten en de acteur, maar ook van elkaar. We deden de opdrachten samen en bespraken wat voor ons lastig was aan het werk in de praktijk.’ De module Omgaan met psychische aandoeningen en ongewenst gedrag beviel Welters het meest. ‘Dat kan best wel eens van toepassing zijn op de werkvloer en ik kan dan direct het geleerde in de praktijk brengen’, besluit Welters.

Meer informatie

Ook in 2022 organiseert het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid de Leergang Werkleider. Schijf je alvast in voor de Leergang Werkleider.