Nieuws

18 feb 2020

Een aantal veel gebruikte handreikingen is geactualiseerd en opnieuw vormgegeven. Deze handreikingen hebben als doel werkgevers te ondersteunen met inclusief werkgeven. Het gaat om de handreikingen Aan het werk met nieuwe collega’s, Begeleiding op de werkvloer en Spelregels op de werkvloer. Jobcoaches

18 feb 2020

In 2020 verzorgt het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid diverse trainingen voor bijvoorbeeld jobcoaches, werkadviseurs, consulenten en HR-professionals. Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen, houd je als professional plezier in je werk, blijf je duurzaam inzetbaar of

18 feb 2020

Met de invoering van de WAB op 1 januari dit jaar is er een hoop veranderd voor werkgevers en werknemers. Tijdens een goedbezochte kennissessie over de WAB gaf wederom Henriëtte Postma van ARTRA een presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen en gaf zij antwoord op zeer uiteenlopende vraagstukken

18 feb 2020

De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Velen van hen vallen nu tussen wal en schip; naar schatting staan ruim 100.000 mensen met een beperking onnodig langs de kant. Dat recht op werk via sociale ontwikkelbedrijven is financieel goed

21 jan 2020

Binnenkort starten drie trainingen van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid: de training Functiecreatie, de training Vraaggericht coachen en de leergang Werkleider. Maak gebruik van de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en meld je snel aan! Training Functiecreatie Hoe creëer

21 jan 2020

Op 19 maart is de eerste bijeenkomst van het kennisplatform passend werk van 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke onderwerpen centraal: evaluatie beschut werk en omgaan met weerstand (MKB). Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand