quote afbeelding
"Als begeleider moet je ervoor waken dat je de regie afpakt. De regie ligt al bij de werknemer / cliënt."
quote afbeelding
"De cliënt moet inzicht krijgen in zichzelf."

Nieuws

handgebaren
20 jan 2021

Meer maatwerk gevraagd bij inzet van voorzieningen voor mensen met zintuigelijke beperking

Bij de inzet van voorzieningen voor mensen met een zintuigelijke beperking spelen van tijd tot tijd knelpunten. Het gaat bijvoorbeeld over de inzet van doventolken op het werk. In 2019 vroeg de Tweede Kamer via de motie Kerstens (PVDA) aan de regering om de knelpunten en oplossingen daarvoor in kaart

jobcoach samen met een leelring aan een bureautafel
19 jan 2021

Ruim 60 procent Wajongers heeft na drie jaar nog steeds een baan na inzet jobcoach

Ruim 60 procent van de Wajongers die starten met jobcoaching werkt na drie jaar nog steeds (of weer). De helft van deze groep werkt dan nog altijd met een jobcoach. En ongeveer de helft van de WGA’ers die starten met jobcoaching werkt na drie jaar nog steeds (of weer). Twee derde van deze groep werkt

illustratie weegschaal en de tekst afwegingen bij re-integratie en jobcoaching
19 jan 2021

Complex web van factoren beïnvloedt keuzes re-integratieprofessionals en jobcoaches

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is een stuk lager ten opzichte van mensen zonder beperking. Dit is onwenselijk, omdat het voor iedereen belangrijk is om naar vermogen te participeren en zich hiermee te blijven ontwikkelen. Daarnaast is werk een manier om bestaanszekerheid en

man en voruw aan een bureautafel
19 jan 2021

Jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: 5 tips voor effectieve jobcoaching

Voor jongvolwassenen met psychische problemen of klachten is het vaak moeilijk om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Jobcoaching kan daarbij helpen. Maar wat maakt jobcoaching voor deze groep succesvol? Welke factoren spelen een rol bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid? Het Trimbos-instituut

Agenda