quote afbeelding
"Als begeleider moet je ervoor waken dat je de regie afpakt. De regie ligt al bij de werknemer / cliënt."
quote afbeelding
"De cliënt moet inzicht krijgen in zichzelf."

Nieuws

Twee vrouwen in gesprek
21 jul 2021

Hoe scoren onze kenniskringen en wat kun je verwachten na de zomer?

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert sinds 2017 kenniskringen om kennis vanuit de wetenschap en de praktijk te delen en effectieve aanpakken in kaart te brengen. Professionals verstevigen daardoor hun expertise en de uitvoeringspraktijk wordt (verder) verbeterd. Iedereen

Challenge 2021 Inclusief platformwerk
21 jul 2021

Winnaars challenge Inclusief Platformwerk bekend

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Dat was de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die we samen met NSvP organiseerden. Op vrijdag 9 juli maakte een jury de 3 winnaars bekend uit de overgebleven 10 initiatieven.

20 jul 2021

Generieke werkgeversvoorziening maakt extra investeringen in inclusieve werkvloer mogelijk

Het palet van werkgeversinstrumenten kent per 1 juli een nieuwe faciliteit. Het gaat om subsidie waarmee kan worden geëxperimenteerd met de ‘generieke werkgeversvoorziening’. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een investering in een inclusieve werkvloer. Eerdere pilots Vanaf het voorjaar

logo sam,
20 jul 2021

Samenwerking met SAM resulteert in kennissessies over psychische kwetsbaarheid en werk

Samen met beroepsvereniging SAM organiseren we op 28 september en 7 oktober twee digitale kennissessies rondom het thema psychische kwetsbaarheid en werk. Deze sessies organiseren we speciaal voor professionals in het publieke sociaal domein en jobcoaches die bezig zijn met werk en participatie van burgers. ‘Arbeid

Agenda