Nieuws

10 dec 2019

Ook in 2020 biedt het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als jobcoach, werkadviseur, consulent of HR-professional  op het gebied van inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het trainingsoverzicht 2020 is klaar en je kunt je vanaf nu inschrijven. Leergang

10 dec 2019

Op 19 november was de laatste bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching van dit jaar. Er werd afgetrapt met een presentatie over de stand van zaken rondom het Breed Offensief en de presentatie van het nieuwe thema schulden op inclusiefwerkt.nl. Daarna volgden de deelnemers twee workshops: ‘Signaleren

10 dec 2019

Hoe maak je het verschil als je je inzet voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Laat je inspireren, leer van praktijkervaringen en ontmoet collega’s op het congres ‘De Professional Centraal’ op 28 januari 2020. Hoe je met de doelgroep aan de slag kunt met een Leven

12 nov 2019

Op de WERK-portal.nl is een nieuwe e-learning toegevoegd: Taal en Rekenen. Die is net als alle programma’s op de WERK-portal.nl gratis te gebruiken. Deelnemers kunnen in het programma oefenen met lezen, schrijven, rekenen en spelling op twee niveaus. Moedertaal Het programma ‘Taal en Rekenen’ is

12 nov 2019

Deze vraag stond centraal op woensdag 16 oktober tijdens de tweede transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams. Door middel van de transitiearenamethode wisselden de deelnemers ervaringen uit tussen arbeidsmarktregio’s. Ze formuleerden ook concrete acties voor hun eigen arbeidsmarktregio. Integrale

12 nov 2019

De Programmaraad maakte deze publicatie in het kader van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Daarmee is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 van start gegaan. Met dit project wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen

12 nov 2019

Afgelopen zomer was het een gezellige drukte in het bedrijfsrestaurant van UW in Utrecht: 43 werkzoekenden voerden gesprekken met één of meer van de acht aanwezige werkgevers. UW re-integratie was gastheer voor een van de vele Meet&Greets die Onbeperkt aan de Slag organiseert. Klaar voor de arbeidsmarkt ‘We