Nieuws

18 jan 2022

Langer doorwerken vraagt om fitte en vitale werknemers. De overheid en werkgevers zetten daarom al jaren in op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl. Toch worstelen veel werknemers nog met hun gezondheid. Hoe krijg je als werkgever, je medewerkers zover dat ze actief aan de slag gaan

18 jan 2022

Wat gebeurt er als vijf uitvoerende professionals in het sociaal domein in gesprek gaan met een wetenschapper over zijn onderzoek naar hun praktijk? En wat gebeurt er als we de gebruikelijke rollen eens omdraaien en de praktijk de wetenschap bevraagt? Dat ontdekt SAM in een nieuw experiment: online Vraagtafels. 

18 jan 2022

Met de invoering van de Participatiewet is de baan- en inkomensonzekerheid van voorheen Wsw’ers onbedoeld toegenomen. Instituut Gak wil weten wat onzekerheid en dynamiek doet met de veerkracht van mensen die (voorheen) een Wsw-indicatie gehad zouden hebben. Het eerste deel van dit driedelig onderzoek,

18 jan 2022

Medewerkers die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen bij regionale mobiliteitsteams terecht. Deze teams helpen medewerkers weer gericht aan het werk via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk.