Nieuws

screenshot youtubevideo Participatiewet in begrijpelijke taal
13 sep 2022

Verbeterplannen Participatiewet

Uit de evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er flink wat dingen beter kunnen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, ervaren veel versnippering. Ook werken sommige instrumenten niet optimaal, zoals de no-risk voor medewerkers met loonkostensubsidie. Bovendien is de ondersteuning

screenshot youtube video erasmus +
13 sep 2022

Internationale samenwerking via Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun vaardigheden en

sterk aan het werk festival oktober 2022
13 sep 2022

Festival Sterk aan het Werk van 10 t/m 14 oktober

SBCM organiseert van 10 t/m 14 oktober het festival Sterk aan het Werk om zo een extra impuls te geven aan leven lang ontwikkelen in de SW-sector. Het festival is bedoeld voor medewerkers die vallen onder de SW en de Participatiewet. Meedoen kan via een gratis festival-app, festivalkrant en/of live festival

Nienke Fluitman
13 sep 2022

Online café: integratie van dove medewerkers op de werkvloer

Mensen met een auditieve beperking kunnen vaak goed werk verrichten, mits zij de juiste ondersteuning krijgen. Door te kunnen communiceren met horende collega’s, worden medewerkers met een auditieve beperking eerder onderdeel worden van het team. Train daarom jouw collega’s in het maken van een gebaar

Bekijk alle

Verbindt kennis en praktijk

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid is een samenwerking tussen SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden. SBCM en Cedris willen hiermee bijdragen aan meer inclusieve en sociale werkgelegenheid. Lees verder

Agenda

Bekijk alle