Nieuws

illustratie weegschaal en de tekst afwegingen bij re-integratie en jobcoaching
07 sep 2020

Wat zijn jouw afwegingen bij re-integratie en jobcoaching?

Panteia, ZINZIZ en Muzus zijn op zoek naar re-integratiecoaches en jobcoaches die willen deelnemen aan een groepsinterview voor een onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met dit onderzoek willen ze meer inzicht krijgen in de oordeels- en besluitvorming van professionals uit verschillende

logo schouders eronder
07 sep 2020

Sluit je aan bij het nieuwe leernetwerk Arbeidsparticipatie en schulden

Mensen in de Participatiewet hebben vaker schulden dan andere mensen. En die schulden en geldzorgen belemmeren hen bij het zoeken of behouden van werk, terwijl werk vaak de beste remedie is tegen schulden. Worstel jij als professional met vragen hoe je hier het beste mee om kan gaan? En hoe de uitvoering

vrouw met haarnetje en blauwe schoenen aan het werk
07 sep 2020

Simpel Switchen in de Participatieketen: meedoen op de best passende plek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil samen met vele partners overgangen in de participatieketen versoepelen. Dat doen ze met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Binnen dit project zijn een aantal sporen te onderscheiden. Spoor 3 gaat over ‘meedoen op

07 sep 2020

Kenniskring jobcoaching in teken psychische kwetsbaarheden

Hoe neem je beslissingen over het toeleiden van jongere werkenden met psychische kwetsbaarheden? Wat is voor hen belangrijk bij het behoud van werk? Hoe kun je als jobcoach zowel de medewerker als werkgever passende ondersteuning bieden? Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst van de kenniskring

Bekijk alle

Verbindt kennis en praktijk

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid is een samenwerking tussen SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden. SBCM en Cedris willen hiermee bijdragen aan meer inclusieve en sociale werkgelegenheid. Lees verder

Agenda

Bekijk alle