Nieuws

Challenge 2021 Inclusief platformwerk
19 jan 2022

De winnaars van de Challenge Inclusief Platformwerk in beeld – Deze keer: CurrentFlex

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het nog steeds niet iedereen om toe te treden tot de arbeidsmarkt en structureel mee te blijven doen. Een nieuw fenomeen is online platformwerk dat voor een laagdrempelige match – bijvoorbeeld via een algoritme – van vraag en aanbod zorgt. Werk via online

18 jan 2022

Sociale coöperatie: een veilige vorm van ondernemen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

In Nederland zitten circa 300.000 mensen langdurig in de bijstand. Voor veel van hen is het moeilijk om passend werk te vinden. Vaak komen zij door verschillende oorzaken (psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperking, taalachterstand) niet verder. In steeds meer gemeenten ontstaan daarom sociale

18 jan 2022

Gezondheid met de werkvloer

Langer doorwerken vraagt om fitte en vitale werknemers. De overheid en werkgevers zetten daarom al jaren in op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl. Toch worstelen veel werknemers nog met hun gezondheid. Hoe krijg je als werkgever, je medewerkers zover dat ze actief aan de slag gaan

18 jan 2022

Wat gebeurt er als de praktijk de wetenschap bevraagt?

Wat gebeurt er als vijf uitvoerende professionals in het sociaal domein in gesprek gaan met een wetenschapper over zijn onderzoek naar hun praktijk? En wat gebeurt er als we de gebruikelijke rollen eens omdraaien en de praktijk de wetenschap bevraagt? Dat ontdekt SAM in een nieuw experiment: online Vraagtafels. 

Bekijk alle

Verbindt kennis en praktijk

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid is een samenwerking tussen SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt kennis en praktische ondersteuning voor beleidmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden. SBCM en Cedris willen hiermee bijdragen aan meer inclusieve en sociale werkgelegenheid. Lees verder

Agenda

Bekijk alle