Nieuws

05 mrt 2019

De inburgering van vluchtelingen (vergunninghouders) verloopt niet altijd vlekkeloos en er is vaak geen uitzicht op een baan, waardoor ze in de bijstand blijven. Ergon – een sociaal werkbedrijf in de regio Eindhoven die zich bezighoudt met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt – bedacht

05 mrt 2019

Wilt u zich verder ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied en met collega’s van andere bedrijven ervaringen uitwisselen? Bekijk het trainingsaanbod van SBCM en Cedris en volg bijvoorbeeld de training over schuldenproblematiek, vraaggericht coachen of omgaan met weerstand. Voor 2019 hebben SBCM en Cedris

05 mrt 2019

Emiel van Doorn begeleidt jongeren met een beperking en traint daarnaast professionals in vraaggericht coachen. Hij is wars van vragenlijsten en het sturen van een gesprek. ‘Ga vooral het gesprek in met een leeg hoofd en luister goed naar de ander.’ Er waart volgens Van Doorn een hardnekkig verschijnsel

05 mrt 2019

Het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds anderhalf jaar met Mobility Mentoring: een werkwijze waarbij burgers met multiproblematiek zelf aan de slag gaan om hun leven op orde te krijgen, begeleid door ‘toegangsmedewerkers’. De werkwijze past binnen de veranderende manier waarop

04 mrt 2019

Het kennisplatform jobcoaching is op 14 september succesvol afgetrapt door 15 jobcoaches van verschillende publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven, het UWV en jobcoachorganisaties. Zij praatten met elkaar over de toekomst van hun vakgebied en de rol hierin van het kennisplatform. Lees hierover

04 mrt 2019

Op donderdag 14 juni kwamen ongeveer veertig jobcoaches bij elkaar voor de derde bijeenkomst van het kenniskring jobcoaching. Tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak van schuldenproblematiek bij werknemers/cliënten centraal. Ook kwamen de eerste resultaten van het onderzoek naar jobcoaching op de werkvloer

04 mrt 2019

Ongeveer 40 jobcoaches kwamen op dinsdag 11 december bij elkaar voor de laatste bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching dit jaar. Ze gingen aan de slag met motiverende gespreksvoering en leerden meer over het signaleren en behandelen van verslavingen bij mensen met een licht verstandelijke beperking

26 feb 2019

Wilt u meedenken over het gebruik van de nieuwe detacheringsovereenkomsten, detacheringstarieven en het profiel van de detacheerder? Kom dan op donderdagochtend 28 maart 2019 naar de bijeenkomst van het kennisplatform detacheren. Modellen detacheringscontracten Op de bijeenkomst van het kennisplatform

12 feb 2019

Op 4 februari 2019 heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bekend gemaakt in welke arbeidsmarktregio’s de ‘Pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’ van start gaan. Het gaat om de volgende regio’s, met daarbij vermeld de bij de pilot betrokken SW-bedrijven: Regio SW-bedrijf Friesland Geen