Na de kick-off op 14 mei was op dinsdag 8 oktober het eerste reguliere kennisplatform passend werk. Een groep van circa 35 professionals nam deel aan twee workshops. Voorafgaand daaraan gaf Ronald van Zijp, landelijk manager re-integratie en voorzieningen van UWV, een korte inleiding. Hij vertelde over de grondslag en inzet van voorzieningen en wie deze kan aanvragen. Ook toonde hij voorbeelden van werksituaties waarin voorzieningen ingezet werden. De workshops gingen in op het verbeteren van gegevensuitwisseling en omgaan met weerstand.

Gegevensuitwisseling UWV, werkbedrijf & gemeenten

Tijdens de workshop werd de doelstelling van het project ‘Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) toegelicht. Het project beoogd vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten voor de publieke en private arbeidsbemiddelaars door verbetering van de onderliggende gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het om profielgegevens, vacaturegegevens en procesgegevens. De workshop werd gegevens door Danny Blom, landelijk adviseur samenwerking gemeenten (UWV) en Martine Smit, projectleider afdeling arbeidsparticipatie (Rijnvicus). Afwisselend vertelden zij over de systematiek, samenwerkende organisaties en welke (profiel)gegevens geïmporteerd, ingelezen en gekoppeld worden. Vanuit de implementatie werd de toepassing en werking binnen Rijnvicus toegelicht. Bekijk hier de volledige presentatie.

Omgaan met weerstand

De tweede workshop werd gegeven door Bas van Tol van ZINZIZ. Na een korte introductie over het creëren van draagvlak bij werkgevers en professionals, gingen de deelnemers in een aantal groepen uiteen. Aan de hand van vier universele behoeften: Regie, Inclusie, Affectie en Competentie, gingen zij aan de slag met de vraag ‘Waardoor kan een behoefte onder druk komen te staan?’ Daarnaast bedachten ze manieren om druk te verlichten of de behoeften actiever te voldoen. Bekijk hier het fotoverslag .

Volgende bijeenkomst passend werk

De komende tijd wordt nagedacht over invulling van de volgende bijeenkomst passend werk. Informatie daarover volgt.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform passend werk of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Arjan van der Borst, projectleider SBCM
T: 06 20 54 23 58
E: a.vanderborst@caop.nl

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl