De kenniskring jobcoaching was op 26 september met circa 50 deelnemers weer drukbezocht. Zij kregen informatie over de gratis e-learnings op de WERK-portal.nl, gingen met elkaar op zoek naar ‘goudklompjes’ en kregen meer inzicht in welke factoren en actoren meespelen bij professionele besluitvorming.

Gratis e-learnings op de WERK-portal.nl

Deelnemers kregen informatie over de WERK-portal.nl. Daar vind je gratis e-learningprogramma’s voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De programma’s ondersteunen hen in het vinden en/of houden van duurzaam en betaald werk. Voor organisaties die deze programma’s inzetten voor hun cliënten of werknemers zijn er ondersteunende materialen. Deze zijn te vinden onder de knop ‘Voor organisaties’.

‘Er is altijd een goudklompje te vinden’

Wat doe je als een medewerker of cliënt in je allergie zit? Of wanneer de werkgevers waar iemand aan het werk is, op een hele andere golflengte zitten? Volgens Femke Bennenbroek van ZINZIZ is het de kunst om voorbij de ‘blubber’ te kijken en actief op zoek te gaan naar ‘goudklompjes’. Deelnemers van de kenniskring gingen hier actief met elkaar mee aan de slag. Zij ontdekten dat je in elke situatie, minimaal een, maar vaak meerdere ‘goudklompjes’ kunt benoemen. Door iemands positieve eigenschap (het goudklompje) als uitgangspunt te nemen, kom je voorbij de ‘blubber’ en tot een constructief gesprek. Bekijk de praktijkoefening.

De beslissende professional

Marjet van Houten (Movisie) gaf vervolgens een workshop over hoe je als professional beslissingen neemt. Eerst onderwierp zij de deelnemers aan een aantal stellingen. Daarna vertelde Marjet over het model dat Movisie ontwikkelde voor professionele besluitvorming in sociaal werk. Aan de hand van het model voerden deelnemers een opdracht uit. Hierbij werden knelpunten en dilemma’s in besluitvorming gedeeld. Professionals maken dagelijks bewust én onbewust veel beslissingen. Het model geeft inzicht in welke factoren en actoren meespelen bij die beslissingen. Ook geeft het handvatten voor hoe je tot meer bewuste keuzes kunt komen aan de hand van verschillende stappen. Bekijk de presentatie.

Volgende bijeenkomst op 19 november

De volgende bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching staat gepland op dinsdag 19 november 2019. Kijk voor meer informatie en meld je aan.

Verslagen eerdere bijeenkomsten

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. Op alle bijeenkomsten waren jobcoaches aanwezig van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven en jobcoachorganisaties. Lees meer over de kenniskring jobcoaching en bekijk de verslagen van eerdere bijeenkomsten.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl

of Paula Mensink, projectleider SBCM
T: 06 22 65 86 09
E: p.mensink@caop.nl