Veel sociale leerwerkbedrijven weten onvoldoende sturing te geven aan de bestuurlijke, beleidsmatige en uitvoerende opdracht die de implementatie van praktijkleren met zich meebrengt. Dat blijkt uit de eind juli 2019 afgeronde pilot in de SW ‘Opstap naar werk met een praktijkverklaring vso/pro’.

SBCM en Cedris bieden daarom de mogelijkheid aan SW-bedrijven  om een  implementatiescan en implementatiecoach in te zetten voor het organiseren, inrichten en opzetten van routes praktijkleren met de praktijkverklaring voor werknemers in de SW.

Door het gebrek aan sturing bij de implementatie van praktijkleren blijft een grote groep werknemers verstoken van een aanpak die leidt tot duurzaam werk. Ook uit de in 2019 gestarte pilots ‘Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’ blijkt dat:

  • er knelpunten zijn bij de onderlinge samenwerking;
  • de financiering een issue is;
  • de kaders van de pilot niet altijd duidelijk zijn.

Gebruik implementatiescan en implementatiecoach

Elk SW-bedrijf kan gebruik maken van de mogelijkheid om een implementatiescan van de regionale situatie te maken. Daarnaast kan een implementatiecoach worden ingezet, die helpt met de invulling van praktijkleren voor werknemers voor wie een startkwalificatie (nog) een brug te ver is, maar wel een vorm van opleiding nodig hebben om een betaalde baan te verwerven of te behouden.

Advies

SBCM en Cedris hebben drie bureaus/adviseurs geselecteerd voor de implementatiescan en -coach. Als organisatie kies je uit het aanbod de adviseur die het beste bij jouw situatie past. De kosten van de inzet van de adviseur zijn voor rekening van SBCM. Je kunt gebruik maken van dit aanbod zolang er budget beschikbaar is. De uitvoering door het bureau/de adviseur moet uiterlijk 31 december 2020 zijn gerealiseerd. SW-bedrijven kunnen gedurende de uitvoeringsperiode eenmaal gebruik maken van het aanbod.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan van der Borst, projectleider SBCM.
E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 205 423 58

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.