Ben jij een professional in de werkgeversdienstverlening binnen het publieke domein? Wil je je kennis en ervaringen op het gebied van toeleiden naar werk delen met andere professionals? Sluit je dan aan bij het kennisplatform werkgeversdienstverlening.

Doel

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het kennisplatform:

  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Data

Voor 2020 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

  • 9 april 2020 – In verband met de situatie rondom het coronavirus, is besloten de bijeenkomst op deze datum te annuleren.
  • 29 september 2020

Aanmelden

Spreekt het kennisplatform je aan? Stuur een mail naar info.sbcm@caop.nl om je aan te melden. Je ontvangt dan vóór de algemene bekendmaking van de bijeenkomst een uitnodiging en alle verslagen van de bijeenkomsten.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Wanneer je je in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij € 50,- in rekening. Het is wel mogelijk om een vervanger door te geven.

Meer informatie

Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Over het kennisplatform

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te vergroten en door te ontwikkelen. Andere kennisplatforms zijn: