Om tot een succesvolle match te komen tussen vraag en aanbod heeft iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie de juiste match en goede begeleiding nodig. Dat vraagt om maatwerk. Een medewerker met een visuele beperking heeft bijvoorbeeld andere begeleiding nodig dan een medewerker met een ontwikkelingsstoornis, een medewerker die de taal (nog) niet spreekt of een medewerker met schuldenproblematiek. Denk aan afgestemde werkinstructies, omgangsvormen op de werkvloer en aandacht voor vragen op andere levensgebieden.

Doel

Met de kenniskring wil het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid de kennis en expertise over jobcoaching die relevant is voor werkgever én werknemer behouden, ontwikkelen en borgen.

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van de kenniskring:

 • vergroot je je netwerk;
 • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
 • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
 • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring jobcoaching? Stuur dan een mail naar info@inclusiefwerkt.nl. Houd voor berichtgeving over bijeenkomsten de nieuwsbrieven van het Kenniscentrum in de gaten. Ook in het agenda-overzicht van het Kenniscentrum worden de bijeenkomsten aangekondigd en kun je je direct aanmelden.

Tips en ondersteuning

 • Jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: 5 tips voor effectieve jobcoaching
  Wat maakt jobcoaching voor jongvolwassenen met psychische problemen of klachten succesvol? Welke factoren spelen een rol bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid? Het Trimbos-instituut deed hier onderzoek naar. Op basis daarvan geeft Aniek de Lange, een van de onderzoekers, jobcoaches 5 tips. November 2020.
 • Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach
  Dit onderzoek brengt in beeld hoe het de mensen die werk(t)en met een jobcoach vergaat op de arbeidsmarkt, en welke begeleiding ze daarbij hebben gekregen. November 2019.
 • Complex web van factoren beïnvloedt keuzes re-integratieprofessionals en jobcoaches
  Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken elke dag een veelvoud aan beslissingen die grote impact hebben op klant, arbeidsmarkt en financiën. In een literatuurstudie is het complexe web aan factoren in kaart gebracht dat deze beslissingen beïnvloedt. December 2020.
 • Met de jobcoach lukt het wel
  Een onderzoek waarin dieper is ingegaan op de waarde van jobcoaching voor de werknemer en de werkgever, de randvoorwaarden voor goede jobcoaching en de behoeftes van zowel de jobcoach als de werknemer, werkgever en uitvoeringsorganisatie. In het onderzoek is de focus gelegd op de begeleiding op de werkplek. Oktober 2018.
 • Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching
  Mensen met psychische aandoeningen en klachten hebben gemiddeld genomen meer moeite om zich staande te houden op de arbeidsmarkt dan andere groepen. Voor kwetsbare jongeren is het vaak extra moeilijk om op de arbeidsmarkt te participeren. Jobcoaching is een manier om hen te ondersteunen bij het aan de slag gaan en blijven in een reguliere functie bij een werkgever. Najaar 2020.
 • Wil jij reflecteren op jouw afwegingen en meedoen aan een enquête? Panteia, ZINZIZ en Muzus zijn op zoek naar re-integratiecoaches en jobcoaches die willen deelnemen aan een enquête voor een onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. De resultaten van de enquête bieden aanknopingspunten voor reflectie op de afwegingen en keuzes die gemaakt worden binnen de praktijk van Afweging bij re-integratie en jobcoaching.

Over de kenniskringen

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert kenniskringen voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kenniskringen zijn: