Detacheren is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden. Cedris en SBCM hebben daarom het kennisplatform detacheren opgezet. Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben je in de gelegenheid om ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst van het kennisplatform bij te wonen? Sluit je dan aan bij het kennisplatform detacheren.

Doel

Met het kennisplatform willen Cedris en SBCM:

  • de kennis en expertise over detacheren die relevant is voor werkgever én werknemer behouden, ontwikkelen en borgen;
  • vaststellen wat de functionaliteit detachering in moet houden;
  • bepalen wat dit vraagt aan expertise en vakmanschap en dit borgen in trainingen en opleidingen.

Door deel te nemen aan het kennisplatform:

  • heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied;
  • draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep;
  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Data

In 2020 wordt er in het kennisplatform detacheren aandacht besteed aan een toekomstbestendige detacheringsvoorziening en het profiel van de detacheerder. We starten met een special over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in februari.
De bijeenkomsten staan voor 2020 gepland op:

Aanmelden

Spreekt het kennisplatform je aan? Stuur een mail naar info.sbcm@caop.nl om je aan te melden. Je ontvangt dan vóór de algemene bekendmaking van de bijeenkomst een uitnodiging en alle verslagen van de bijeenkomsten.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Wanneer je je in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij € 50,- in rekening. Het is wel mogelijk om een vervanger door te geven.

Meer informatie

Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Tips & Ondersteuning

Bekijk onderstaande producten over detachering.

Over de kennisplatforms

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kennisplatforms zijn: