Groepswerk biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving te werken. Een goede groepsdetachering heeft niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar zeker ook voor werkgevers. In de Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk staan handvatten om groepswerk te werven en met succes uit te voeren.

Groepsdetachering is een betrouwbare en financieel aantrekkelijke oplossing. Met de juiste begeleiding vullen de individuele medewerkers binnen de groep elkaar aan en creëren gezamenlijk meerwaarde. Bovendien draag je hiermee bij aan de doelen van de banenafspraak. Maar hoe organiseer je groepsdetachering? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Doel en doelgroep

De Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk bij werkgevers is ontwikkeld voor de professionals die werken aan het werven en uitvoeren van groepsdetachering. Denk aan accountmanagers, kwartiermakers en werkleiders. De publicaties zijn ook interessant voor professionals die een bijdrage leveren aan het opstellen van offertes, het uitvoeren van diverse onderzoeken en het werven, selecteren en voorbereiden van personeel voor een groepsdetachering.

Inhoud

De publicaties geven inzicht in de acquisitie, voorbereiding, uitvoering en continuering van groepswerk. De eisen van de werkgever staan daarbij centraal. De publicaties zijn ontwikkeld op basis van een analyse van praktijkervaringen van succesvolle én minder succesvolle projecten. Voor het verzamelen van deze ervaringen zijn interviews afgenomen met een brede groep werkgevers en professionals van bedrijven, gemeenten, Locus netwerk, SW-bedrijven en UWV.

Wijs de professionals in jouw organisatie nu op de Werkwijzer Groepswerk bij werkgevers en het Werkboek Groepswerk bij werkgevers.