Detachering

Onderzoeken

04 mrt 2019

Hoe realiseer je duurzame banen voor mensen met een beperking? Hoe zorg je dat het risico voor ondernemers beperkt blijft? Hoe zorg je voor langdurige

Tips en ondersteuning

Gezond en veilig werken in een externe omgeving is niet vanzelfsprekend. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en draagt zorg voor een duurzame, veilige en gezonde invulling van de werkomgeving? Welke kennis is daarvoor nodig en hoe maak je hier afspraken over? De leidraad ‘Gezond en veilig werken binnen

Groepswerk bij werkgevers biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving te werken. Een goede groepsdetachering heeft niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar ook voor werkgevers en sociale werkbedrijven. In de Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk bij

In de handreiking ‘Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten’ delen 18 werkbedrijven hun ervaringen met hoe medewerkers via detachering hun plek op de arbeidsmarkt vinden. Ervaringen werkgevers, gemeenten en werkzoekenden Detacheren helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een reguliere

Is publiek detacheren onder de Participatiewet ongewenst of juist noodzakelijk? Die vraag staat centraal in de detacheringswijzer. De detacheringswijzer brengt relevante overwegingen rondom detachering in beeld. Onderzoeksvragen De detacheringswijzer geeft antwoord op twee onderzoeksvragen: Onder welke

quote afbeelding
"Duurzame plaatsing, hogere loonwaarde en productiviteit. Dat zijn de belangrijkste effecten van scholing en ontwikkeling van cliënten en werknemers bij detachering."

Nieuws

15 okt 2019

Kennisplatform detacheren over de WAB en Arbo

Op 2 oktober was een groep van circa 30 deelnemers aanwezig bij het kennisplatform detacheren. Er stonden twee inhoudelijke onderwerpen op het programma, namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en een verdieping op Arbo en detacheren. Ergonomisch verantwoord en veilig en gezond In deze derde bijeenkomst

17 sep 2019

Houd je vakkennis actueel met een training

Door te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker, kan deze de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Tijdens de training Vraaggericht coachen leer je aan te sluiten op de mogelijkheden van je gesprekspartner. Deze benadering helpt je om duurzame plaatsingen te realiseren. Training De werkleider

07 mei 2019

Kom naar het kennisplatform detacheren op 11 juni

Een rekenmodel voor een faire prijs voor detacheringskosten, do’s en don’ts op arbogebied bij detacheren, en de kunst van een goed adviesgesprek. Die onderwerpen komen aan de orde op de bijeenkomst van het kennisplatform detacheren op dinsdag 11 juni 2019. Meld je aan. John Jongenelen, Veiligheidskundige