Gemeenten zijn verplicht om beschut werk in te zetten, maar over de nut en noodzaak blijven de meningen verschillen. Cedris en SBCM hebben daarom