Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan? En wel op zo’n manier dat het hen voldoende kansen en zekerheid biedt – en bij voorkeur een opstap naar een reguliere baan. Dat is de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die SBCM samen met NVsP.

Op vrijdag 9 juli ’21 hebben tien organisaties hun voorstellen gepitcht voor een deskundige jury. LaNSCO, CurrentWerkt! en Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy hebben de challenge gewonnen. Vanuit SBCM en de NSvP samen ontvingen de drie winnende partijen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun voorstel in de praktijk op te zetten en uit te proberen.

Onderzoek TNO en Universiteit Twente

Voorafgaand aan de challenge hebben we Universiteit Twente en TNO gevraagd om twee position papers te schrijven waarin vanuit wetenschappelijke kennis vraagstukken rond online platformwerk zijn uitgewerkt.

In de paper van Universiteit van Twente staan vanuit een ecosysteembenadering criteria beschreven voor welke partijen moeten doelnemen bij het ontwerpen van een inclusief klusplatform.

In de paper van TNO worden een aantal criteria uitgewerkt die van belang zijn om te borgen dat een online klusplatform leidt tot waardevol werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaar hebben NSvP en SBCM de drie initiatieven gevolgd en gemonitord of en op welke wijze het concept in de praktijk werkt en of het inderdaad leidt tot méér en waardevolle werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit volgonderzoek zal worden uitgevoerd door PhD student (Laura Lamers) en de begeleiders Jeroen Meijerink (Universiteit Twente) en Sarike Verbiest (TNO). Deze ervaringen en kennis zullen we breed delen om ook andere initiatieven een stap de goede richting in te helpen.

De winnaars in beeld

In onderstaande video maakt juryvoorzitter Huib van Olden bekend wie de drie winnaars zijn op grond van de ingediende voorstellen en pitches van de tien finalisten.

De jury bestond uit:

  • Huib van Olden (voorzitter jury): wethouder werk & inkomen, cultuur, erfgoed en personeel van gemeente ’s Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid VNG.
  • Paul den Uijl: operationeel directeur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid MKB Rotterdam commissie economie en werkgelegenheid; ambassadeur 010inclusief.
  • Anja Dijkman: bestuurder FNV; campagneleider platformwerk.
  • Robin Naar: internetondernemer en eigenaar platform Elyze.

De initiatieven die de challenge Inclusief Platformwerk gewonnen hebben zijn (in willekeurige volgorde):

  1. Martijn Arets – Professional Outsider Consultancy – Digitaal getuigschrift voor platformwerk

Over KlusCV

  1. Hilal Makhoukhi – CurrentWerkt! – CurrentFlex! Uitzenden als instrument

Over CurrentWerkt!

  1. Jessica de Ruijter – Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LaNSCO) – LaNSCO UNITED

Over LaNSCO

Symposium: Platformwerk – Het kan ook anders!

Op donderdag 20 april organiseren NSvP en SBCM, kenniscentrum sociale werkgelegenheid een symposium over online platformwerk. Tijdens dit symposium staan de mogelijkheden van platformtechnologie voor een inclusieve arbeidsmarkt centraal. Hoe maken we van werken via een online platform een kans in plaats van een bedreiging voor de kwaliteit van werk?

Platformtechnologie kan – in combinatie met de nodige ondersteuning- ook voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een rol spelen bij het vinden van duurzaam en passend werk. Tijdens de conferentie presenteren we de praktijkervaring die is opgedaan bij de projecten van de PlatformChallenge, die met steun van de NSvP en SBCM zijn ontwikkeld. Deelnemers van het symposium ontvangen tevens het boek ‘Inclusief Platformwerk’.

Dit symposium is interessant voor iedereen die bezig is met innovaties binnen gemeenten, sociale werkbedrijven en ondernemingen, MVO-werkgevers, maatschappelijk georiënteerde technologie partijen, overheid en maatschappelijke investeerders.

Voor wie

Dit symposium is interessant voor iedereen die bezig is met innovaties binnen gemeenten, sociale werkbedrijven en ondernemingen, MVO-werkgevers, maatschappelijk georiënteerde technologie partijen, overheid en maatschappelijke investeerders.

Het programma

12:30 – 13:15 u: Inlooplunch (aangeven bij aanmelding)


13:30 u: Aanvang programma, opening door SBCM en NSvP


13:35 u: Impressie in woord en beeld van praktijkvoorbeelden van online platformwerk met een maatschappelijk karakter


13:45 u: Hoe zijn de drie partijen uit de Inclusief PlatformChallenge aan de slag gegaan en wat leren we hiervan? (door Laura Lamers, Universiteit Twente)


14:10 u: Hoe kijkt platformondernemer aan tegen de vraag om meer sociale waarde? (door Niels Arntz, Temper). Plus korte reflectie vanuit praktijk en wetenschap.


15:00 – 16:00 u: Drie interactieve keuzesessies:

  1. Wat kunnen gemeenten en werkbedrijven met platformwerk? Met Muriël Serrurier Schepper (Media Perspectives) en Marjolein Grootjen (jobcoach WSP Gooi en Vechtstreek).
  2. Platformwerk opzetten vanuit coöperatieve gedachte. Met Jessica de Ruijter (directeur LaNSCO).
  3. Hoe kun je platformen inclusiever maken met behulp van technologische aanpassingen? Hoe zien platformen hun rol in de toekomst? Met Robbert Boonk (Work 4 Everyone) en spreker van 8Vance.

16:00 u: Plenaire wrap-up en afsluiting


16:30 u: Borrel en napraten

Waar en wanneer

Donderdag 20 april ben je welkom bij Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort. Het symposium vindt plaats in de middag en wordt afgesloten met een borrel.
Voorafgaand aan het symposium bieden we een lunch aan. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat aangeven bij je aanmelding. De aanvangstijd van de inlooplunch is 12:30 uur.

Zet donderdag 20 april in de agenda en meld je aan via het formulier op deze pagina! Dan ontvang je binnenkort meer informatie over deze middag.

Deelname aan het symposium is gratis, maar meld je wel even aan!