Mensen die op hun werk meer aanpassing en begeleiding nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden, vallen binnen de Participatiewet in de categorie ‘beschut werk’. Desondanks zijn sommige reguliere werkgevers wél bereid om een beschut werker in dienst te nemen.

Dit onderzoek, uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers in opdracht van het Kenniscentrum, gaat over die situaties. In het rapport vinden gemeenten en werkgevers goede voorbeelden van beschut werk bij reguliere werkgevers. Het onderzoek gaat uitgebreid in op succesfactoren die van belang zijn bij het realiseren van beschut werk bij reguliere werkgevers.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat beschut werkers die een baan hebben bij een reguliere werkgever heel blij zijn met hun werkplek. Vooral de klik tussen werkgever en werknemer blijkt van belang te zijn bij een succesvolle en duurzame plaatsing. Daarnaast blijkt dat de begeleidingsbehoefte groot blijft, ook wanneer het werk perfect aansluit op de vaardigheden en behoeften van de werknemer.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek luidt dat ‘op basis van dit onderzoek dat met veel inspanningen van alle betrokkenen een beschutte werkplek bij een reguliere werkgever voor een werknemer met een advies beschut werk zowel werkgever en werknemer als de gemeente veel voldoening kan opleveren’.