Leven Lang Ontwikkelen

Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden en talenten blijven ontwikkelen? En hoe zorg je er als professional voor dat medewerkers plezier houden in het werk en goed inzetbaar blijven? Tijdens het congres De Professional Centraal in 2022 stonden deze vragen centraal.

Bekijk hieronder presentaties per workshop.

Workshops en presentaties

1. Samen naar meer divers werk

Samen naar meer divers werk. Hoe kan je (meer) divers werk bieden? En hoe begeleid je medewerkers daarin? Het project DiverSWerk staat centraal tijdens deze presentatie. Met dit project onderzoekt het Kenniscentrum voor en met de SW-branche hoe er meer diversiteit aan werk gecreëerd kan worden binnen de sociale werkvoorziening. Daarbij zijn voorbeelden van zowel binnen als buiten de branche opgehaald en samengebracht op de website diverswerk.inclusiefwerkt.nl.

Download hier de presentatie Samen naar DiverSwerk

2. Taal op de werkvloer

Lezen, schrijven, taal en rekenen spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kunnen medewerkers hun taal-, reken- en digitale vaardigheden vergroten? Welke subsidies kun je daarvoor aanvragen? En hoe pak je dat aan? Het expertisepunt Basisvaardigheden, dat wordt gevormd door Stichting Lezen en schrijven en Movisie geeft tijdens deze training concrete voorbeelden uit de praktijk van SW-bedrijven waarbij het expertisepunt heeft geholpen met de aanpak Taal op de werkvloer.

3. Technologie als driver voor ontwikkeling

Hoe kun je mensen met behulp van technologie helpen met hun ontwikkeling en welke rol kun jij hierin spelen? Hoe helpt de wetenschap om hier visie op te krijgen? En wil je ook ervaren wat voor mooie technologische mogelijkheden voor handen zijn?

Kim Kooke en Joost Kollau van Weener XL nemen je graag mee in deze reis, waarin zij vertellen over hoe je in dienst van de ontwikkeling van mensen, innovatieve tools ontwikkelt en wat de mogelijkheden van virtual reality, gaming en Artificiële Intelligentie (AI) zijn voor mensen met een ontwikkelvraag.

Download de presentatie Weener XL technologie als driver

4. Leren door ervaring bij Amfors

Bij Amfors staat leren door te ervaren voorop. Ze vinden het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Tijdens de workshop ‘Leren door ervaring bij Amfors’, ondervind je zelf de enthousiasmerende werking van opleidingstechnieken en innovatieve middelen die Amfors toepast in hun leerwijze. Daarnaast vertellen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe ze innovatie en technologische ontwikkelingen toegankelijk maken voor medewerkers. Ervarend leren is in dit innovatieproces een belangrijke kern.

Download de presentatie Leren door ervaring bij Amfors

5. Methodische arbeidsontwikkeling; in zeven stappen van uitkering naar werk

‘De ontwikkelreis van Quinten’ is een waargebeurd verhaal over een jongeman die door WVS is geholpen van uitkeringssituatie naar werk. Tijdens deze interactieve workshop vertelt WVS hoe methodische arbeidsontwikkeling én het geloven in mensen leidt tot dit succes.

Daarnaast neemt WVS je mee in de interessante ontwikkeling die het van de organisatie heeft gevraagd. Hoe gooiden zij het roer om? En hoe hebben ze samen met ketenpartners het proces rond de kandidaat opnieuw vormgegeven?

De workshop wordt gegeven door: Angela Mous, manager Arbeidsontwikkeling bij WVS en Adrienne Ogier, projectleider Werkgeversdienstverlening bij WVS.

Download de presentatie van WVS

6. Gildeleren voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Een kwart van de mbo-1 jongeren valt uit. Er bestaat een grote kans dat deze jongeren uiteindelijk een beroep moeten doen op de bijstandsuitkering. Met Gildeleren wordt geprobeerd dat te voorkomen. Gildeleren is een vorm van onderwijs waarbij studenten niet naar school gaan, maar leren en werken in de praktijkomgeving zelf. 10 à 15 jongeren krijgen bijvoorbeeld les van een mbo-docent in een bedrijf en lopen daarnaast stage onder begeleiding van ervaren werknemers.

Bij het Gildeleren is de medewerking van werkgevers zeer belangrijk. Wat hebben zij eraan? Hoe past Gildeleren binnen de werkgeversdienstverlening? En hoe zorg je voor een duurzame samenwerking tussen school, bedrijf en gemeente? In deze interactieve workshop probeert Hanzehogeschool antwoord te geven op deze vragen. Daarnaast is er genoeg ruimte om kennis en ervaringen over Gildeleren met elkaar uit te wisselen.

De workshop werd gegeven door: Monique van Rijn, docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

7. Iedereen leert anders

Iedereen is anders. Zeker als het gaat om leren en ontwikkelen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Tijdens deze workshop ontdek je wat er in ons brein gebeurt als we leren, en gaan we aan de slag met denk- en leervoorkeuren. Wat zijn de belangrijkste leermomenten als leren en werken hand in hand gaan? Hoe gaan verschillende medewerkers daarmee om? En hoe kun je daar met slimme leervormen op inspelen? Tijdens de workshop is er ruimte om zelf ook casussen uit het werkveld te delen.

Download de presentatie van Sanne van Hoof, Opschudder in ontwikkeling

8. Van jobcoach naar skillscoach

Tijdens de workshop ‘van jobcoach naar skillscoach’ geeft Saxion invulling aan het thema een Leven Lang Ontwikkelen. We gaan het hebben over skillsmatching: een mooie manier om cliënten zelf de regie te geven. Daarnaast is het een praktische ruggensteun in het vinden van nieuwe mogelijkheden en het geven van richting aan hun loopbaanontwikkeling. Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden (skills!) en talenten blijven ontwikkelen? Door hen door een skillsbril te laten kijken naar hun mogelijkheden en zo inzicht in het willen en vooral het kunnen te vergroten.

Na een korte inleiding op het thema skillsmatching ga je aan de slag om het principe toe te passen in een aantal concrete praktijkvoorbeelden. Dat kunnen aangereikte casussen zij, maar jij als deelnemer mag ook een eigen voorbeeld inbrengen.

De workshop werd gegeven door: Jan Woldendorp en Jouke Post, docent-trainers bij Saxion.

9. Ontwikkeling van medewerkers én jezelf faciliteren met Coachen op de Werkplek

Je bent dagelijks bezig met het faciliteren van optimaal functioneren en optimale ontwikkeling van (SW-)medewerkers. Je gebruikt daarbij je opleiding, je ervaring en diverse gesprekstechnieken. Het is belangrijk om ook zelf te blijven leren en ontwikkelen. Maar je bent ook een beetje ‘trainingsmoe’. Daarnaast heb je niet altijd zin in ‘weer een nieuwe methode’ terwijl je al behoorlijk wat bagage hebt.

Pantar is daarom aan de slag gegaan met Coachen op de Werkplek. Een evidence based gespreksmethode die het mogelijk maakt om al je expertise in te blijven zetten, en je tegelijkertijd op scherp zet in het toepassen van die expertise. Dus geen nieuwe methode waarbij je alles wat daarvoor kwam ‘aan de kant zet’. Maar juist benut en met een verfrissende kapstok optimaal weet in te zetten, aangevuld met verdiepende gesprekstechnieken. Met als doel: je eigen en andermans ontwikkeling een impuls geven.

In deze workshop nemen Pantar en ZINZIZ je mee in die kapstok van Coachen op de Werkplek, nodigen ze je uit om te reflecteren op je eigen handelen èn ga je zelf oefenen met een kerntechniek van Coachen op de Werkplek.

Download de presentatie van Pantar en ZINZIZ

10. Hoe stimuleer en ondersteun je leren en ontwikkelen (LLO) van werknemers werkzaam in Sociale Werkbedrijven en welke rol kan de inzet van (mobiele) technologie hierbij spelen?

Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om met nieuwe werksoorten om te gaan, beter het gesprek aan te gaan met de werkleider of collega’s of om de digitale vaardigheden te vergroten. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat deze groep gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund wordt om zich te (blijven) ontwikkelen (LLO). En welke rol kan de inzet van mobiele technologie hierbij spelen? TNO heeft samen met SBCM en enkele leerwerk-bedrijven gekeken wat er vanuit de literatuur en in de praktijk nodig is om de ontwikkeling van medewerkers verder te ondersteunen. De inzichten en geleerde lessen uit de praktijk wordt tijdens de interactieve workshop met jullie gedeeld.

Download presentatie van Anne Fleur Holster en Kim Kranenborg, onderzoekers bij TNO.

11. Digitaalvaardiger naar werk

Wil je ook meer doen met de digitale vaardigheden van je medewerkers?

Digitaal meedoen is voor een grote groep medewerkers binnen de sociale werkbedrijven niet altijd mogelijk. Reden om samen met SBCM te werken aan de verbetering daarvan. Maar waar hebben we het over bij digitale vaardigheden en welke stappen kun je nemen? We delen een paar voorbeelden van SW-bedrijven die daarmee aan de slag zijn gegaan. Welke instrumenten hebben ze ingezet? Een inventarisatie van hulp- en leeraanbod kan je hier al bekijken: https://www.sbcm.nl/producten/aanbod-digitale-vaardigheden

En wat werkt bij het aanleren van digitale vaardigheden en waarom? Hoe kan jij deze instrumenten ook inzetten?
Waar kan je morgen al mee aan de slag?
Hoe staat het ervoor met de digitale vaardigheden bij jouw SW-bedrijf? Deel je ervaringen!
Zou je hier meer mee willen doen? Sluit je aan bij dit gesprek!

12. Betere taal- en digitale vaardigheden voor uw werknemers? Werk samen met de bibliotheek!

Bij Werkbedrijven komt laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden meer dan gemiddeld voor. Taal en digitale vaardigheden bevorderen niet alleen het beter en veiliger functioneren op het werk en dagelijks leven, het draagt ook bij aan persoonlijke groei. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van basisvaardigheden bij SW-medewerkers. Op welke manier kan de bibliotheek bijdragen aan de ontwikkeling van basisvaardigheden? En hoe ziet de samenwerking tussen een SW-bedrijf en bibliotheek eruit? Dat leer je tijdens deze workshop.

Download de presentatie van Raymond Westenberg van Bibliotheek Kennemerwaard, Annabel Grooteman van het WNK en Stephanie Verhagen van de Koninklijke Bibliotheek.

13. Verkenning ondersteuningsbehoefte werk en psychische kwetsbaarheid doelgroep banenafspraak en Wsw-werknemers

Relatief veel mensen binnen de SW en Participatiewet kampen met psychische problemen. Mensen met psychische problemen krijgen vaak een stigma, een stempel ‘ongeschikt’, opgeplakt. Veel mensen durven daarom niet te zeggen dat ze een psychische aandoening hebben. Door het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid (destigmatisering) kan betere hulp en ondersteuning geboden worden, waardoor de kans op (behoud van) werk toeneemt. Om meer zicht te krijgen op de problematiek en de beschikbare kennis en het ondersteuningsaanbod, is SBCM begin 2022 gestart met een verkenning. In deze workshop worden de eerste inzichten uit deze verkenning gedeeld. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen en behoeften op dit thema met elkaar uit te wisselen.

Download de presentatie van Aukje Smit, zelfstandig onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt

14. Leven lang ontwikkelen met de leerwerkloketten

Tijdens deze workshop word je meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond Leven Lang Ontwikkelen. De belangrijkste initiatieven die er zijn komen aan bod. Hierdoor ben je weer bij en werk je bovendien aan je eigen ontwikkeling. Daarnaast laten we je zien waarvoor jij en je medewerkers terecht kunnen bij het Leerwerkloket in de regio. Neem je je vragen over Leven Leven Lang Ontwikkelen mee?

Download de presentatie van de leerwerkloketten

15. Leerambassadeurs maken leren toegankelijk voor iedereen

Tijdens deze uitwisselings- en kennissessie leer je wat er nodig is om praktisch en ongeschoolde werkenden te helpen bij hun ontwikkeling, zodat zij sterker staan op de arbeidsmarkt en weerbaarder zijn bij veranderingen. Scholing en ontwikkeling tijdens de loopbaan is niet voor elke werknemer vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk om drempels die men ervaart, weg te nemen.

De FNV wil meer inzicht krijgen in hoe praktisch en minder geschoolde werknemers gestimuleerd kunnen worden om met scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan en hier passende tools en aanpakken voor ontwikkelen. De FNV voert daarom, met behulp van subsidie van SZW, het project ‘Tel mee met Taal’ uit. Het doel van dit project is om met de doelgroep deze tools en instrumenten te ontwikkelen. Een van de aanpakken is de inzet van leerambassadeurs. Hier wordt op het moment ervaring mee opgedaan in de SW.

Download de presentatie Leerambassadeurs en opbrengst onderzoek.

16. Medewerkers in beweging

Het zoeken naar werk is een tijdrovende en intensieve activiteit. Het gaat vaak gepaard met stress en ook met teleurstellingen. Hoe zorg je dat je jouw kandidaten gemotiveerd en aangesloten houdt? En hoe zorg je dat jouw kandidaat bij een zoektocht naar de juiste baan de juiste stappen neemt en zichtbaar en gemotiveerd blijft? In de workshop Medewerkers in beweging neemt Lonneke Maas, trainer bij Artra je mee in de reis van de werkzoekende naar betaald werk en gaat ze in op de motivatoren en teleurstellingen die zij gaandeweg tegenkomen. Met behulp van een (korte) brown papersessie ga je aan de slag om de reis van de medewerkers in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar de doorslaggevende momenten. Hoe zorg je dat je jouw proces zo efficiënt mogelijk inricht en je jouw medewerkers optimaal blijft motiveren?

Download de Presentatie van Atra: medewerkers in beweging

17. Het nut van gebarentaal op de werkvloer

Het maken van een gebaar op de werkvloer zorgt voor meer begrip en betere communicatie tussen horende en slechthorende medewerkers. En dat stimuleert de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een auditieve beperking.

Het gebruik van gebaren kan ook ondersteunend werken voor andere doelgroepen, zoals mensen met autisme, mensen die moeite hebben om verstaanbaar te communiceren of anderstaligen. Of denk aan het maken van een gebaar op een werkplek met veel lawaai.

In deze workshop vertelt Nienke Fluitman, expert en gebarendocent, meer over gebarentaal op de werkvloer en andere aspecten zoals de Tolksvoorziening. En hoe je de gratis e-learning Gebarentaal op de werkvloer kan benutten binnen jouw organisatie.

Bijna niemand heeft het op school geleerd, maar een gebaar maken kunnen we allemaal!

De presentatie werd gegeven door: Nienke Fluitman, docent Nederlandse gebarentaal en ondernemer.