Een goede diagnose is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden. Wat zijn volgens professionals belangrijke elementen voor de diagnose en hoe kun je daar effectief en efficiënt invulling aan geven? Om een antwoord te geven op deze vraag is, op basis van een aantal focusgroepbijeenkomsten, de Werkwijzer Diagnose opgesteld.

Doel en doelgroep

De Werkwijzer Diagnose biedt diagnoseprofessionals handvatten voor methodisch werken en een efficiënte en effectieve invulling van het stellen van de diagnose bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centraal staat welke informatie nodig is om tot een goede diagnose te komen en hoe je die kennis kunt verwerven.

Inhoud

In de werkwijzer komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Opbrengst van de diagnose en het belang van methodisch werken.
  • Informatie over de persoon en zijn achtergrond.
  • Informatie over gedrag encompetenties in de werksituatie.
  • Informatie over beschikbaar werk.

Download de Werkwijzer diagnose

Meer informatie

Ben je benieuwd naar succesvolle praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de doelgroep efficiënt hebben ingericht? Lees de publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet.