De inzet van loonkostensubsidie door de gemeente verhoogt de re-integratiekansen van werkzoekenden. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’ [link naar pdf Inspiratietool – Werk bespaart bijstand] laat zien hoe je kunt berekenen wat de gemeente bespaart bij inzet van loonkostensubsidie en wat de gevolgen zijn voor (werk)bedrijven en medewerkers.

Doel en doelgroep

Sinds de invoering van de Participatiewet kunnen gemeenten uitkeringsgeld inzetten om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen aan een baan te helpen. Het uitkeringsgeld wordt dan ingezet als loonkostensubsidie voor werkgevers. Door meer mensen aan het werk te helpen, bespaart een gemeente op de kosten van de uitkering. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’ geeft gemeenten en werkgevers inzicht in de financiële gevolgen van de inzet van loonkostensubsidie.

Meer informatie