De ‘Wat werkt bij’-dossiers van kenniscentrum Movisie geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken. De dossiers over inclusieve en sociale werkgelegenheid zijn gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.

Werkzame elementen voor diverse doelgroepen

Het dossier ‘Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk?’ beschrijft bijvoorbeeld welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dit dossier biedt een overzicht van ‘mogelijke’ werkzame elementen. Het is bij wijze van spreken een menu waaruit de ondersteuner de meest geschikte elementen kan kiezen voor een specifieke jongere.

Er zijn ook ‘Wat werkt bij’-dossiers gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie onder statushouders en dossiers voor arbeidsactivering van personen met psychische problematiek en een verstandelijke beperking.