Verschillende SW-bedrijven kiezen ervoor om een bestaande SW-activiteit om te bouwen tot een private sociale onderneming. In welke situaties is dat een goede strategie? En waar moet je op letten als je een SW-activiteit wil verzelfstandigen tot toekomstbestendige werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Op basis van deze vragen en ervaringen uit het veld hebben Cedris en SBCM een handreiking opgesteld.

Doel en doelgroep

Het doel van de handreiking is ervaringen en kennis delen over de verzelfstandiging en overdracht van activiteiten van SW-bedrijven naar sociale firma’s. De handreiking is bestemd voor SW-bedrijven, (sociaal) ondernemers en andere betrokkenen die samenwerking en overdracht van activiteiten overwegen. Deze SW-bedrijven kunnen de handreiking gebruiken bij hun beleidsvorming en het opstellen van een aanpak voor de transitie van SW-activiteit naar een sociale firma.

Inhoud

De handreiking zet de aandachtspunten op een rij die van belang zijn voor een zorgvuldige en succesvolle overdracht van SW-activiteiten, onderverdeeld in:

  • de selectie van en de onderhandeling met een private ondernemer;
  • aspecten die de basis leggen voor een gezonde bedrijfsvoering;
  • aspecten die bijdragen aan een goede overgang van de medewerkers en de kwaliteit van de werkgelegenheid in de sociale firma;
  • de rol van het SW-bedrijf na de overdracht.

De handreiking is gebaseerd op vier praktijkvoorbeelden uit de SW-sector, aangevuld met de inbreng van een klankbordgroep van directeuren en andere geïnterviewden, een literatuurscan en de expertise van de auteurs.

In de bijlage van de handreiking is een handig stappenplan opgenomen, van de selectie van potentiële partners tot de implementatie en evaluatie van de overdracht.

Meer informatie