Het werk in het sociaal domein is dynamisch. Professionals werken hard en komen in aanraking met medewerkers of cliënten met diverse en complexe problematieken. Het is belangrijk dat zij hun vakkennis actueel houden om de kwaliteit van hun werk te blijven borgen.

De ParticiaptieCampus is een online kennisplatform van SBCM, Cedris en Divosa. Hierop kunnen professionals hun vakkennis eenvoudig bijhouden op het moment dat het hen uitkomt. Op de ParticipatieCampus staan e-learnings, leermodules en kennisdocumenten over uiteenlopende actuele onderwerpen, zoals schuldhulpverlening, psychische aandoeningen of gespreksvoering. Professionals bepalen zelf hoe ze leren en al deze kennis is gratis beschikbaar. Ze hoeven alleen een account aan te maken.

Bekijk de animatie

Informeer de professionals in jouw organisatie over de ParticipatieCampus