Hoe mobiliseer je als professional optimaal de eigen kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? In de handreiking Samen Sterk! vind je verschillende tools waarmee je deze mensen in hun kracht kunt zetten, zoals een analyse, interventies om de medewerker in beweging te brengen en inzicht in eigen houding en handelen van de professional.

‘Het bijkomende voordeel is dat alle professionals nu op dezelfde manier werken’

Doel en doelgroep

De werkwijze Samen Tot Eigen Regie en Kracht (STERK) is bedoeld voor de begeleiders van medewerkers met een psychische, lichamelijke of licht verstandelijke beperking. De medewerker dient over enige communicatieve vaardigheden en reflecterend vermogen te beschikken. Sommige interventies zijn minder bruikbaar bij mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud

De STERK-werkwijze helpt het werk van de professionals te standaardiseren. De werkwijze bestaat uit vier onderdelen:

  • Wat is eigen kracht?
  • Hoe kunt u eigen kracht in kaart brengen?
  • Checklist STERK – 10 basisregels
  • Interventies om eigen kracht te stimuleren

Download de handreiking Samen Sterk!

Meer informatie

In de publicatie Inzetten op eigen kracht lees je meer informatie over het bevorderen van eigen kracht.

In het SW-journaal van mei 2017 en Sociaal Bestek van juli 2017 werd aandacht besteed aan de werkwijze STERK.