Plaats jij binnenkort iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de werkgever? Of krijg je binnenkort een nieuwe collega met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan is het van belang dat hij of zij de geschreven en ongeschreven regels van de organisatie kent. De checklist ‘De spelregels op de werkvloer’ gaat vooral over de ongeschreven regels.

Doel en doelgroep

In elke organisatie zijn omgangsregels die vanzelfsprekend zijn, maar die nergens zijn vastgelegd. Normaal gesproken voelen nieuwe collega’s deze regels snel aan. Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt voelt ze soms minder goed aan en heeft meer tijd nodig om ze eigen te maken. Door bij de introductie samen met de werkgever en de medewerker te bespreken wat in het bedrijf wel en niet gebruikelijk is, help je de medewerker om zich eerder thuis te voelen op de werkvloer en zich te gedragen zoals de nieuwe werkgever gewend is. Voor de ene medewerker kost dit meer tijd dan voor de andere.

Vanuit je kennis van de medewerker, zijn begeleidingsbehoefte en de nieuwe werkplek kun je deze checklist gebruiken om -met elkaar -de ongeschreven regels inzichtelijk te maken. Mocht de werknemer nog niet over alle benodigde vaardigheden beschikken, dan kun je afspraken maken over het aanleren daarvan en dit als leerdoelen vastleggen in het begeleidingsplan.

Inhoud

De checklist is onderverdeeld in vier vragen:

  • Wat is in de organisatie gebruikelijk aan het begin en einde van een werkdag en tijdens pauzes?
  • Waar kan de medewerker terecht met vragen over werk en zaken die van belang zijn voor zijn werk?
  • Hoe gaat de organisatie om met kleding, muziek, mobiele telefoon en privézaken?
  • Hoe is de cultuur in de organisatie te omschrijven?

Download de checklist ‘De spelregels op de werkvloer’

Meer informatie

Meer informatie en concrete tips over de introductie en begeleiding van een nieuwe collega met een afstand tot de arbeidsmarkt vind je in de handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’.

Lees de praktische tips over het begeleiden op de werkvloer van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in de handreiking ‘Begeleiding op de werkvloer’

Begeleid je een werknemer met een psychische aandoening? Met de E-learningmodule ‘Werken met de begeleidingskaarten‘ en de ‘Begeleidingskaarten psychische aandoeningen’ weet je waar je rekening mee moet houden.