De publicatie ‘Simpel Switchen van dagbesteding naar werk’ biedt praktijkvoorbeelden van de overgang van dagbesteding naar werk. Hoe ziet de weg van dagbesteding naar werk (en soms terug) eruit? Op welke manier bieden gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partijen daar ondersteuning bij?

Doel en doelgroep

Het doel van de publicatie is dat gemeenten en andere instanties inspiratie krijgen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om de overstap te maken van dagbesteding naar werk.

Praktijkverhalen

Simpel Switchen van dagbesteding naar werk bevat verhalen van de gemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, Ede, Oss en Rijk van Nijmegen. Deze voorbeelden geven inzicht in de verschillende mogelijkheden om mensen soepel te laten doorstromen van dagbesteding naar (beschut) werk. De publicatie bevat ook een lijst van aandachtspunten voor gemeenten of regio’s die zelf aan de slag willen.

Project Simpel Switchen in de Participatieketen

De Programmaraad maakte deze publicatie in het kader van het project Simpel Switchen in de Participatieketen, dat het ministerie van SZW in 2018 startte. Met dit project wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk te gaan zetten. Drempels voor mensen om werk te aanvaarden worden weggenomen en overgangen versoepeld. Simpel Switchen zet in op vier sporen:

  1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug.
  2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan.
  3. Meedoen op de best passende plek.
  4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

De nieuwe publicatie sluit aan bij spoor 3.

Meer informatie

Lees de publicatie Simpel Switchen van dagbesteding naar werk.