Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk hebben hierin een belangrijke rol door het tijdig herkennen van signalen, hierover het gesprek aan te gaan en mensen te verwijzen naar de juiste hulp.

Op deze themapagina bieden we een overzicht van tools, praktijkvoorbeelden en relevante websites. Heb je zelf een tip of goed praktijkvoorbeeld geef dit dan door via info.sbcm@caop.nl.

Aanbod voor werkgevers

 • Startpunt voor werkgevers (Financieel fitte werknemers), van Wijzer in Geldzaken. Deze website biedt werkgevers informatie, handige tips en tools over hoe ze  hun werknemers een helpende hand kunnen bieden bij geldzorgen en geldzaken.  Op deze site staat ook een pagina over laaggeletterde medewerkers.
 • Toolkit Schulden in Bedrijf van de Hogeschool Utrecht, deze toolkit geeft werkgevers tips voor het implementeren van het ondersteuningsaanbod.
 • E-learning Schuldenproblematiek. In deze e-learning leer je meer over herkennen, bespreken en verwijzen bij schuldenproblematiek op de werkvloer of in de re-integratie.
 • Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden (mei 2021), inzichten uit leernetwerk van Schouders Eronder met SBCM. Lees  hier meer informatie.
 • Er zijn diverse organisaties die werkgevers ondersteunen met een breed pakket aan diensten, zoals het Nibud en CNV Geldzorg.
 • Geldfit.nl is een belangrijk loket om bij medewerkers onder de aandacht te brengen. Burgers kunnen hier terecht voor gratis advies per telefoon, mail of chat. Ook is er op de site een (anonieme) test die burgers verwijst naar hulp binnen hun gemeenten. Er is een toolkit met communicatiematerialen.
 • Nederlandse SchuldhulpRoute (NSR). De aanpak van NSR zet in op een brede publiek-private samenwerking van hulporganisaties en kennisinstituten, bedrijven, gemeenten en lokale netwerken. Werkgevers en gemeenten kunnen zich hierbij aansluiten.

Praktische materialen

 • Hieronder vind je materialen om geldzorgen bespreekbaar te maken in je organisatie.
  • Video Medewerkers met geldzorgen. Wat kan jij doen? Deze video geeft een inkijk in hoe andere werkgevers schulden signaleren en welke aanpak voor hen werkt.
  • Video met een ervaringsdeskundige van Ergon.
  • Signaalkaart, hulpmiddel voor het signaleren van geldproblemen
  • Poster, hulpmiddel om het gesprek over schulden te stimuleren
  • Flyer voor werknemers, hulpmiddel om werknemers tijdig hulp te laten vragen
  • Dialoogkaarten, hulpmiddel om met werknemers/cliënten het gesprek over geld aan te gaan
  • Banner, te plaatsen op het intranet
  • In de gratis e-learning van SBCM en de HU e zijn verschillende factsheets te downloaden. Je kan ze vinden door per hoofdstuk direct naar Factsheets te gaan.
  • Strip van WSP Parkstad, voorbeeld om medewerkers te informeren waar ze terecht kunnen.
  • Op het Startpunt voor werkgevers van Wijzer in Gelzaken staat een toolkit met meer handige materialen.

Hulp- en leeraanbod voor medewerkers

Praktijkvoorbeelden

Onderzoek

Andere links naar relevante websites

 • Ik zit klem
 • Overheidscampagne  ‘Je staat er niet alleen voor’ samen met Geldfit’.
 • Schouderseronder.nl, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.
 • SchuldenlabNL, is een onafhankelijk Stichting met als missie Nederland schuldenvrij te maken. SchuldenlabNL werkt met publieke en private partijen in gezamenlijkheid aan landelijke opschaling van succesvolle projecten rondom schulden en armoede.
 • De VoorzieningenWijzer, deelnemende gemeenten kunnen hiermee voor hun inwoners inzichtelijk maken waar ze recht op hebben via de website Dat geldt voor mij? of via een gratis advies gesprek met een opgeleid adviseur.
 • Moedige Dialoog. Dit is een samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten om de financiële redzaamheid in hun regio te vergroten.