Betere en duurzame plaatsing en hogere loonwaarde, inzetbaarheid en productiviteit. Dat zijn de belangrijkste effecten van scholing en ontwikkeling van cliënten en werknemers bij detachering. Ook het algehele zelfvertrouwen en het functioneren van de werknemer zijn erbij gebaat. Als hulpmiddel om de opleiding van geplaatste werknemers goed te regelen en uit te (laten) voeren, is er een praktische handreiking.

Doel en doelgroep

De handreiking is bedoeld voor jobcoaches en consulenten van SW-bedrijven en andere begeleiders van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze handreiking krijgen zij praktische tips om de opleiding van geplaatste werknemers goed te regelen en uit te (laten) voeren.

Inhoud

Hoe zorg je ervoor dat scholing en ontwikkeling op de agenda blijft? Hoe bepaal je voor wie welke ontwikkelingsactiviteit nuttig is? Hoe betrek je de werkgever en de geplaatste cliënt of werknemer daarbij? En welke afspraken leg je vast? Over dit soort vragen gaat deze handreiking. De inhoud van de handreiking is gebaseerd op het onderzoek ‘Ontwikkeling bij reguliere werkgevers’, dat het CAOP in 2014/2015 uitvoerde in opdracht van SBCM. De praktische tips en belemmeringen, die in dat onderzoek zijn verzameld, vormen de basis van de handreiking.

Meer informatie

Download de handreiking Scholing en ontwikkeling voor nieuwe werknemers bij reguliere werkgevers.

Download het onderzoeksrapport Ontwikkeling bij uitplaatsing