Wil jij snel en eenvoudig een beeld krijgen van de organisatiecultuur bij een werkgever? Gebruik dan de Quick Scan Organisatiecultuur. De Quick Scan is ontwikkeld op basis van onderzoek van het Lectoraat Duurzaam Werken van de Fontys Hogeschool en in samenwerking met professionals uit het werkveld van de sociale werkgelegenheid.

Doel en doelgroep

Sociale werkbedrijven hebben als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel, efficiënt en duurzaam te plaatsen bij reguliere werkgevers. Om dit doel te bereiken is het van belang dat een goede match gevonden wordt tussen werknemer en werkgever. Daarvoor moet de professional een scherp beeld hebben van zowel de toekomstige werknemer als de werkgever. De uitgewerkte checklist in de Quick Scan Organisatiecultuurmaakt het mogelijk de organisatiecultuur bij de toekomstige werkgever snel en eenvoudig in beeld te brengen.

Inhoud

De Quick Scan Organisatiecultuur bestaat uit vijf onderdelen:

  • Bekend raken met de branche.
  • De organisatiecultuur in kaart brengen.
  • Een typering van de dominante teamcultuur geven.
  • Het checken van de investeringsbereidheid.
  • Het checken van de gezonde werkomgeving.

Ieder onderdeel omvat gespreksonderwerpen, aandachtspunten en hulpvragen.

Download de Quick Scan Organisatiecultuur.