Hoe kun je werkzoekenden zonder diploma toch kwalificeren voor losse werkprocessen? Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een aanpak ontwikkeld waarbij deze mensen praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Zo wordt voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Uit een pilot bij negen SW-bedrijven in 2017-2018 blijkt dat de aanpak werkt. De pilot richtte zich op leerlingen en schoolverlaters Pro/VSO en in beperkte mate ook op andere doelgroepen van de Participatiewet.

In nieuwe pilots in 2019 en 2020 met praktijkverklaringen in het MBO wil Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een aanpak ontwikkelen voor een brede groep zonder diploma. Dit betekent onder meer dat SW-bedrijven die hiermee willen werken, moeten samenwerken met een mbo-school. Daarnaast blijft de praktijkverklaring voor leerlingen uit het Pro/VSO ook bestaan.

Doel en doelgroep

Werkzoekenden krijgen een leerwerktraject aangeboden waarmee zij praktijkverklaringen kunnen krijgen. Met deze aanpak wordt de loonwaarde van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verhoogd en maken zij meer kans op een duurzame arbeidsplaats.

Inhoud

Kandidaten die voldoen aan basiswerknemersvaardigheden stromen uit naar werkgevers. Tijdens een proefperiode volgen ze een leerwerktraject dat is afgestemd met werkgevers in de regio. De werkzoekenden worden voorbereid op het uitvoeren van vakvaardigheden en worden bij de werkgever ondersteund. Werkgevers toetsen vervolgens of de kandidaten voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer ze hieraan voldoen, ontvangen ze een praktijkverklaring voor de werkprocessen die ze beheersen.

Implementatieplan, checklist en subsidies

Met negen ontwikkelbedrijven is in 2018 een implementatieplan opgesteld en zijn vier businesscases uitgewerkt. Deze zijn ook bruikbaar voor de nieuwe pilots praktijkverklaringen in het mbo.

Het ‘Implementatieplan Praktijkverklaringen’ dient als leidraad voor leerwerkbedrijven die de ambitie hebben om een praktijkketen op te zetten voor schoolverlaters van het vso en pro.

De ‘checklists’ begeleiden je bij het doorlopen van de vijf stappen van het implementatieplan.

In de publicatie ‘Subsidies en fiscale faciliteiten’ staat beschreven welke subsidies en (fiscale) faciliteiten er beschikbaar zijn voor leerwerkbedrijven die de keuze maken een praktijkketen op te zetten en in stand te houden.

Businesscases

In de ‘Businesscases praktijkketen’ worden de vier businesscases gepresenteerd. Deze zijn aangevuld met een instructie voor het gebruik van de businesscases.

Ben je benieuwd naar de uitwerking van de businesscases, lees dan de publicatie ‘Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO’.

Je kunt ook zelf een businesscase en de bijbehorende uitgangspunten vaststellen [link naar excelbestand ‘Zelf in te vullen businesscase’. Je businesscase wordt dan automatisch doorberekend.

Praktijkvoorbeeld

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant hebben in 2018 een akkoord gesloten om laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk te helpen. Met het scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’ worden in 2018 en 2019 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren, zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Deelnemers ontvangen een praktijkverklaring die kans biedt op werk of verdere scholing.

Bekijk hoe een praktijkverklaring werkt.

Hoor en zie wat de ervaringen van werkgevers zijn met het werken met praktijkverklaringen.