Op oefenen.nl staan gratis online programma’s waarmee je jouw kennis en vaardigheden kunt verbeteren. Dit helpt bij het zoeken naar werk en om fijn aan het werk te blijven. Je vindt hier programma’s over:

  • Taal;
  • Rekenen & Geld;
  • Omgaan met de computer;
  • Gezond leven;
  • De samenleving.

Bekijk de promo van oefenen.nl

 

De programma’s op oefenen.nl bestaan voor een groot deel uit filmpjes en animaties. Alle oefeningen worden voorgelezen. Je kunt de oefeningen in je eigen tempo doen en zo vaak herhalen als nodig is. Bij veel programma’s krijg je een certificaat. Kortom, oefenen.nl maakt leren leuk!

Hoe werkt oefenen.nl?

Ga naar oefenen.nl en je kunt gelijk met de programma’s aan de slag. Wil je bijvoorbeeld oefenen met lezen en schrijven? Klik dan op taal. Als je wilt oefenen, dan kun je zelf gratis een inlog aanmaken. Die geeft toegang tot alle programma’s.

 

Ga gelijk aan de slag op oefenen.nl.