Pesten en agressie op het werk kunnen een grote impact hebben op medewerkers. Daarom is regelmatige aandacht voor (on)gewenste omgangsvormen op het werk belangrijk. De e-learning ‘Omgaan met elkaar’ op de WERK-portal.nl kan daarbij helpen. Met deze e-learning leren SW- en participatiewetmedewerkers beter en plezieriger met elkaar samenwerken.

Handreiking voor begeleiders

Ter aanvulling op deze e-learning is er voor begeleiders een nieuwe handreiking ontwikkeld met concrete werkvormen, gespreksonderwerpen en hulpmiddelen voor het voeren van gesprekken gericht op drie thema’s uit het online programma. Deze thema’s zijn samenwerken, agressie en pesten. Met deze handreiking kun je hetgeen wat medewerkers in het online programma geleerd hebben, vertalen naar hun dagelijkse praktijk.

Meer informatie

De nieuwe handreiking is te vinden op de overzichtspagina in de WERK-portal. Onder de tussenkop ‘Omgaan met elkaar’ vind je de handreiking, de handleiding en een overzicht van de inhoud. Bekijk ook het overige aanbod omtrent het thema ongewenst gedrag:

Onderstaand de promovideo van het programma Omgaan met elkaar.