Op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor detachering zijn de algemene detacheringsvoorwaarden samengesteld. Deze algemene detacheringsvoorwaarden bestaan uit twee modelovereenkomsten: een opdrachtovereenkomst en een detacheringsovereenkomst.

Modelovereenkomsten

De modelovereenkomsten zijn tot stand gekomen op basis van verschillende voorbeelden uit de praktijk. Bij het gebruik van de algemene detacheringsvoorwaarden is het van belang om de modellen te specificeren voor je eigen situatie. Het advies is om gebruik te maken van zowel de opdrachtovereenkomst als de detacheringsovereenkomst. Daarmee worden de belangen van alle partijen het beste behartigd.

Doel en doelgroep

Bij detachering is sprake van een driehoeksverhouding met een uitlener (detacheringsprofessionals), een inlener (opdrachtgever) en een gedetacheerde (werknemer). De uitlener stelt de gedetacheerde ter beschikking aan de opdrachtgever, waar de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever worden verricht. Tussen de inlener en uitlener bestaat een opdrachtovereenkomst. De afspraken tussen de gedetacheerde, inlener en uitlener worden vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

Meer informatie