Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een aanpak ontwikkeld waarbij werkzoekenden zonder diploma praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Hiermee wordt voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Uit een pilot bij negen SW-bedrijven in 2017-2018 blijkt dat de aanpak werkt. De pilot richtte zich op leerlingen en schoolverlaters van het vso en pro en in beperkte mate op andere doelgroepen van de Participatiewet.

In nieuwe pilots in 2019 en 2020 met praktijkverklaringen in het MBO wil SBB een aanpak ontwikkelen voor een brede groep zonder diploma. Dit betekent onder meer dat SW-bedrijven die hiermee willen werken, moeten samenwerken met een mbo-school. Daarnaast blijft de praktijkverklaring voor leerlingen van het vso en pro ook bestaan.

Doel en doelgroep

Werkzoekenden krijgen een leerwerktraject aangeboden waarmee zij praktijkverklaringen kunnen krijgen. Met deze aanpak maken zij meer kans op een duurzame arbeidsplaats.

Inhoud

Kandidaten die voldoen aan basiswerknemersvaardigheden stromen uit naar werkgevers. Zij ontwikkelen bij werkgevers vakvaardigheden en worden daarbij door een praktijkopleider ondersteund. Werkgevers toetsen vervolgens of de kandidaten voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer ze hieraan voldoen, ontvangen ze een praktijkverklaring voor de werkprocessen die ze beheersen.

Implementatieplan, checklist en subsidies

Met negen ontwikkelbedrijven is in 2018 een implementatieplan opgesteld, is in kaart gebracht welke subsidies en (fiscale) faciliteiten er beschikbaar zijn voor leerwerkbedrijven en zijn vier businesscases uitgewerkt. Deze zijn ook bruikbaar voor de nieuwe pilots praktijkverklaringen in het mbo.

Het ‘Implementatieplan Praktijkverklaringen’ dient als leidraad voor leerwerkbedrijven die de ambitie hebben om een praktijkketen op te zetten voor schoolverlaters van het vso en pro.

De ‘checklists’ begeleiden je bij het doorlopen van de vijf stappen van het implementatieplan.

In de publicatie ‘Subsidies en fiscale faciliteiten’ staat beschreven welke subsidies en (fiscale) faciliteiten er beschikbaar zijn voor leerwerkbedrijven die de keuze maken een praktijkketen op te zetten en in stand te houden.

Businesscases

In de ‘Businesscases praktijkketen’ worden de vier businesscases gepresenteerd. Deze zijn aangevuld met een instructie voor het gebruik van de businesscases.

Ben je benieuwd naar de uitwerking van de businesscases? Lees dan de publicatie ‘Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO’.

Je kunt ook zelf een businesscase en de bijbehorende uitgangspunten vaststellen. Je businesscase wordt dan automatisch doorberekend.

Praktijkvoorbeeld

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant hebben in 2018 een akkoord gesloten om laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk te helpen. Met het scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’ worden in 2018 en 2019 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren, zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Deelnemers ontvangen een praktijkverklaring die kans biedt op werk of verdere scholing.

Bekijk hoe een praktijkverklaring werkt

Hoor en zie wat de ervaringen van andere werkgevers zijn met het werken met praktijkverklaringen