Door vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen houden medewerker plezier in het werk, blijven goed inzetbaar, of vergroten hun kansen op werk. Hoe zorg je er nu voor dat medewerkers nieuwsgierig blijven naar nieuwe dingen en in beweging komen? Hoe zorg je dat leren mogelijk is als het niet vanzelfsprekend is.

Groeien en leren is belangrijk voor iedereen. Iedereen kan leren! Iedereen leert alleen op zijn eigen manier. Er is niet één (juiste) manier van leren. Hoe je leert hangt af van persoonlijke kenmerken en de situatie. Het is belangrijk om de juiste informatie op het juiste moment en in de juiste vorm aan te bieden. Dan wordt leren ook leuk.

Het Kenniscentrum organiseert verschillend activiteiten om professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling:

 • Congres de Professional Centraal 2022: Leven lang ontwikkelen
  Dit jaar stond het congres de Professional Centraal in het teken van Leven lang ontwikkelen. Bekijk de terugblik op het congres.
 • Kenniskringen: Door het jaar worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis vanuit de wetenschap en de praktijk wordt gedeeld en effectieve aanpakken in kaart worden gebracht. In de volgende kennis kringen delen professionals kennis en ervaringen:

Vanuit SBCM worden verschillende activiteiten en programma’s ontwikkeld specifiek gericht op medewerkers:

 • Sterk aan het Werk festival:
  Een jaarlijks terugkerend festival speciaal gericht op SW- en participatiewetmedewerkers. Met dit festival wordt leren op een laagdrempelige manier jaarlijks onder de aandacht gebracht onder het motto: Leren werkt voor iedereen.
 • Topperverkiezing:
  Elk jaar wordt de Topperverkiezing georganiseerd. Organisaties kunnen toppers aanmelden Een Topper is een medewerker die hard gewerkt heeft om nieuwe dingen te leren, ook al was dit soms een beetje spannend of kostte dat wat moeite.
 • WERK-Portal:
  Op de WERK-portal staan allerlei gratis praktische online leermiddelen waarmee medewerkers hun (werk) vaardigheden kunnen verbeteren. De programma’s zijn gericht op mensen zonder startkwalificaties. De programma’s kunnen zelfstandig doorlopen worden, maar lenen zich ook goed om in groepsverband en/of in combinatie met andere leermiddelen te worden ingezet.