Wil je nadenken over scenario’s voor de toekomst van jouw SW-bedrijf of sociale onderneming? Met analyses van risico’s en kansen? Neem dan deel aan het leertraject scenariodenken van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het leertraject gaat dit najaar van start en is bedoeld voor directie- en managementleden en voor beleidsprofessionals van publieke en private sociale bedrijven en sociale ondernemingen die (delen van de) SW en de Participatiewet uitvoeren.

Toekomstscenario’s

Scenariodenken is een beproefde werkwijze om meerdere toekomstscenario’s te verkennen. Hierbij kijken we naar de risico’s en kansen die elk van deze scenario’s jouw organisatie biedt. Op die manier naar de toekomst kijken kan je helpen om een wendbare organisatie te worden, die zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de buitenwereld. Voor veel soorten veranderingen in de ‘omgeving’ van organisaties zijn namelijk al scenario’s en bijbehorende aanpakken ontwikkeld. Daarvan leren geeft inzicht in en aanknopingspunten voor de toekomst en vergroot de weerbaarheid van jouw onderneming.

Strategische vraagstukken

Tijdens het traject ga je in kleine groepjes met andere deelnemers aan de slag en werk je aan je eigen strategische vraagstukken. Daarbij is de insteek: leren door te doen. Het traject wordt begeleid en ondersteund door De Ruijter Strategie dat in de voorbereidende fase een beknopt trendonderzoek doet naar richtinggevende ontwikkelingen voor alle SW-bedrijven. De resultaten hiervan zijn inhoudelijke input voor de start van het traject.

Wat levert het leertraject scenariodenken op?

Aan het eind van het traject:

  • heb je inzicht in de toekomstige context van je bedrijf en de sector;
  • heb je een aantal concrete handelingsopties om hierop in te spelen;
  • beschik je over een set strategische vaardigheden en een gemeenschappelijke taal om gezamenlijk toekomstgericht te kunnen werken.

Dit gaan we doen

  • Het scenariodenken pas je tijdens het traject direct toe op je eigen strategische vraagstukken.
  • Het traject duurt drie maanden en wordt twee keer aangeboden. De eerste keer in de periode van eind september tot en met half december 2020 en de tweede keer in de periode februari tot en met mei 2021.
  • De gevraagde tijdsinvestering voor het gehele traject is 30 – 40 uur per deelnemer
    (dit is gemiddeld, indien gewenst kun je dit zelf in je leergroep onderling anders verdelen).
  • Om de impact van het traject voor jouw bedrijf te vergroten, raden wij aan om met minimaal twee deelnemers van je organisatie mee te doen.

Deelnemen

Wil je deelnemen? Dan vragen wij je een vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we afstemmen aan welke strategische vraagstukken we met elkaar gaan werken. Ook willen wij graag van tevoren weten welke trends en ontwikkelingen je ziet in de context van jouw bedrijf en regio. Dat maakt het mogelijk om deelnemersgroepen samen te stellen rondom gedeelde vraagstukken.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 december 2020. Na aanmelding plannen wij in combinatie met een aantal andere deelnemers een intakegesprek in van ongeveer 1,5 uur.

Vragen

Heb je vragen over het traject? Dan kun je terecht bij Susan van Hoegee via svanhoegee@cedris.nl.