Sociale werkbedrijven kunnen de wendbaarheid van hun organisatie vergroten met behulp van scenariodenken. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft daar een whitepaper over ontwikkeld. Met de belangrijkste theorie uit en ervaringen van deelnemers die het leertraject ‘Scenariodenken voor sociale werkbedrijven’ hebben doorlopen. De reacties zijn enthousiast: “Het maakt de kwaliteit van oplossingen echt beter!”

Scenariodenken is een beproefde werkwijze om met de onzekerheid van een veranderende context om te gaan en binnen jouw organisatie wendbaarheid te organiseren. Met behulp van meerdere toekomstscenario’s leer je kijken naar kansen en uitdagingen die op jouw sw-bedrijf afkomen en welke handelingsperspectieven er zijn om hierop te anticiperen.

In twee rondes hebben in totaal 60 mensen van 20 bedrijven meegedaan aan het leertraject scenariodenken, dat gekenmerkt werd door ‘leren door doen’. Zij hebben tijdens dit leertraject daadwerkelijk een scenarioverkenning voor de eigen organisatie doorlopen. Zo ging een van de sw-bedrijven op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe spelen we als organisatie in op de snelle ontwikkeling van technologie en digitalisering? Hoe organiseren wij ons werk in lijn met de opdracht die we hebben: iedereen mee laten doen (in werk)? Hoe ziet de toekomst eruit en hoe zorgen we dat we daar op aansluiten? Een andere deelnemer onderzocht wat er nodig is om het huidige sw-bedrijf om te vormen naar een multi-projectorganisatie: hoe trekken we nieuwe doelgroepen aan zoals jongeren uit het vso- en pro-onderwijs en houden we dan nog overzicht op begeleiding, financiële stromen en wat betekent dat voor onze bedrijfsvoering?

Deelnemers zijn enthousiast over wat scenariodenken hen heeft opgeleverd. “Je maakt je een voorstelling van wat je denkt dat er gaat gebeuren en daar richt je jouw plannen op. Maar deze leergang heeft mij geleerd om aan meerdere mogelijkheden te denken. Zodat we niet meteen van slag zijn als het anders gaat dan we verwacht hadden”, aldus een van de deelnemers. “Gevoel, verstand, keuzes van het moment: het leertraject scenariodenken heeft mij gedwongen dat allemaal los te laten. Want stel je voor dat het onvoorstelbare toch gebeurt? Scenariodenken maakt de kwaliteit van oplossingen echt beter”, aldus een andere deelnemer.

Volgens de whitepaper zijn er nog wel meer voordelen aan deelname te bedenken. Zo geeft de methodiek van scenariodenken houvast om niet terug te vallen in wensdenken en om echt los te komen van de dagelijkse werkelijkheid. Het dwingt je bovendien toekomstgericht en breed te kijken en niet alleen uit te gaan van datgene dat je verwacht dat gaat gebeuren. Je leert ook je oordeel uit te stellen en niet meteen te handelen, maar eerst goed te kijken naar alle informatie die er is. En je leert die ook nog eens verder uit te diepen met verschillende stakeholders. Ook haal je door de buitenwereld naar binnen te halen andersdenkenden naar binnen, iets wat de kwaliteit van je beslissingen verder vergroot

Meer weten?

De lessen van het leertraject zijn verwerkt in een whitepaper. In deze whitepaper lees je in beknopte vorm de geboden theorie en krijg je handvatten vanuit de geleerde lessen in de praktijk.

Een handig hulpmiddel bij het kaart brengen van ontwikkelingen is de algemene trendverkenning die het Kenniscentrum heeft opgesteld voor de sector.