Door het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het herschikken van taken worden functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat zijn de kosten en baten van dit soort functiecreatie en hoe bereken je dat? Lees het in de brochure Financiële business cases functiecreatie.

Doel en doelgroep

Met de financiële businesscases krijg je inzicht in de economische waarde van het werken met functiecreatie. Je kunt aan de slag met het financiële model, zodat je kunt berekenen wat de kosten en baten van functiecreatie zijn. Dit kun je vervolgens voorleggen aan je werkgever.

Inhoud

In de brochure staan acht praktijkvoorbeelden van werkgevers die functiecreatie hebben ingezet. Bij elk voorbeeld is het financiële model ingevuld, waar direct uit af te lezen is wat de toepassing van functiecreatie heeft opgeleverd. Het financiële model is ook apart te downloaden. Hierbij vind je een invulinstructie.

Meer informatie

SBCM organiseert regelmatig trainingen over het gebruik van het financiële model en de businesscases voor functiecreatie. Ga naar het trainingsoverzicht.