In 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk instrument om nieuwe banen te ontwikkelen, is functiecreatie.

Met functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Gekwalificeerd personeel doet het werk waarvoor het is opgeleid en elementaire taken worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Checklist implementatie functiecreatie

Zet jouw organisatie in op functiecreatie? In de Checklist implementatie functiecreatie staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij om aan de slag te gaan met functiecreatie.

QuickScan en handreiking functiecreatie

Met de QuickScan functiecreatie kun je onderzoeken wat binnen een organisatie de mogelijkheden zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Je kunt hierbij het invulformulier gebruiken. Als je de QuickScan uitvoert, dan doorloop je een aantal stappen om te komen tot een advies. Deze stappen worden beschreven in de handleiding. Bij elke stap krijg je tips.

Meer informatie

Krijg inzicht in de economische waarde van het werken met functiecreatie.