Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie regulier te plaatsen, moet je als gemeente en sociaal werkbedrijf een goed netwerk van werkgevers opbouwen in je regio. Daarnaast heb je kennis nodig van wat de motieven van de verschillende werkgevers zijn om mensen op te nemen in de organisatie. Wat drijft hen? Wat hebben ze nodig? En waar liggen de kansen?

Ben jij een professional in de werkgeversdienstverlening binnen het publieke domein? Wil je je kennis en ervaringen op het gebied van toeleiden naar werk delen met andere professionals? Sluit je dan aan bij de kenniskring werkgeversdienstverlening.

Doel

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van de kenniskring:

  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring werkgeversdienstverlening? Stuur dan een mail naar info@inclusiefwerkt.nl. Houd voor berichtgeving over bijeenkomsten de nieuwsbrieven van het Kenniscentrum in de gaten. Ook in het agenda-overzicht van het Kenniscentrum worden de bijeenkomsten aangekondigd en kun je je direct aanmelden.

Tips en Ondersteuning

Bekijk onderstaande producten over werkgeversdienstverlening:

  • Inclusief werkgeversgedrag: Een onderzoek naar factoren die samenhangen met het in dienst hebben (genomen) van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
    Het ‘integratief gedragsmodel van inclusief werkgeverschap’ maakt de complexe praktijk overzichtelijk. Het model focust namelijk op twee factoren; willen en kunnen, iets wat elke professional zal herkennen en op kan sturen. Het model biedt bovendien handvatten om motivatie en gedrag te duiden (bijvoorbeeld in een intake), maar ook om deze motivatie en gedrag duurzaam te beïnvloeden. December 2017.
  • Inclusief werkgeversgedrag Helmond-De-Peel: een regionale arbeidsmarktanalyse
    Eind 2020 heeft het WSP Helmond-De Peel! de Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) uitgezet bij werkgevers in deze regio. Daarmee is een diagnose uitgevoerd bij bedrijven om te bezien hoe inclusief een bedrijf is en waar ontwikkelkansen liggen. Resultaat is een regionale arbeidsmarktanalyse waarin de antwoorden van werkgevers inzicht geven in hoe het WSP inclusief ondernemen in deze regio aantrekkelijker kan maken en hoe het WSP haar inzet nog beter toe kan spitsen op de behoeften van de werkgever. Juni 2021.

Over de kenniskringen

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert kenniskringen voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kenniskringen zijn: