Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden van regulier, duurzaam en passend werk dient niet alleen de aanbodkant te worden versterkt, maar ook aan de vraagkant te worden gesleuteld. Er zijn verschillende methoden voor werkgevers om passend werk te creëren, denk aan jobcarving (het anders indelen van bestaand werk, om deze geschikt te maken voor een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de inzet van slimme technologie. De kenniskring staat open voor alle professionals die zich inzetten om passend werk te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Doel

Met de kenniskring wil het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid de kennis en expertise over passend werk behouden, ontwikkelen en borgen. Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van de kenniskring:

 • vergroot je je netwerk;
 • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
 • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
 • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

De eerstvolgende Kenniskring passend werk wordt georganiseerd op 19 april met als thema Sociale coöperaties voor startende ondernemers met een uitkering. Heb je een vraag over de kenniskring passend werk? Stuur dan een mail naar info@inclusiefwerkt.nl. Houd voor berichtgeving over bijeenkomsten de nieuwsbrieven van het Kenniscentrum in de gaten. Ook in het agenda-overzicht van het Kenniscentrum worden de bijeenkomsten aangekondigd en kun je je direct aanmelden.

Tips en ondersteuning

 • Ontwikkelpotentieel baancreatieIn het onderzoek is een inventarisatie gedaan van het aanbod aan baancreatiemethoden, de aanbieders daarvan, de ervaringen en wensen van werkgevers, de netwerken die zich richten op baancreatie, de financiële aspecten die bij baancreatie een rol spelen en tot slot de knelpunten voor en bij toepassing van baancreatie. Maart 2020.
 • Eén uniforme methode voor loonwaardebepaling
  De voormalige aanbieders van gevalideerde loonwaardemethoden hebben intensief samengewerkt en nieuwe afspraken gemaakt over uniformering. Het resultaat is een uniforme methode voor loonwaardebepaling die per 1 juli 2021 is ingegaan.
 • Aan de slag met functiecreatie met de Checklist en QuickScan
  In de Checklist implementatie functiecreatie staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij om aan de slag te gaan met functiecreatie. Met de QuickScan functiecreatie kun je onderzoeken wat binnen een bedrijf de mogelijkheden zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Maart 2019.

Over de kenniskringen

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert kenniskringen voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te vergroten en door te ontwikkelen. Andere kenniskringen zijn: