Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een baan te vinden. Maar niet alle werkgevers durven dat risico aan of zijn in staat om structureel werk te bieden.

Detachering kan dan uitkomst bieden. De werknemer is dan in dienst van een gemeente of sociaal werkbedrijf, maar wordt gedetacheerd naar een werkgever. Daardoor heeft de werknemer werk- en inkomenszekerheid en loopt de werkgever minder risico’s, waaronder het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft daarom de kenniskring detacheren opgezet.

Doel

Met de kenniskring wil het Kenniscentrum:

  • de kennis en expertise over detacheren die relevant is voor werkgever én werknemer behouden, ontwikkelen en borgen;
  • vaststellen wat de functionaliteit detachering in moet houden;
  • bepalen wat dit vraagt aan expertise en vakmanschap en dit borgen in trainingen en opleidingen.

Door deel te nemen aan de kenniskring:

  • heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied;
  • draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep;
  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring detacheren? Stuur dan een mail naar info@inclusiefwerkt.nl. Houd voor berichtgeving over bijeenkomsten de nieuwsbrieven van het Kenniscentrum in de gaten. Ook in het agenda-overzicht van het Kenniscentrum worden de bijeenkomsten aangekondigd en kun je je direct aanmelden. Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben je in de gelegenheid om ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst van de kenniskring bij te wonen? Sluit je dan aan bij de kenniskring detacheren.

Tips & Ondersteuning

Bekijk onderstaande producten over detachering.

Over de kenniskringen

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert kenniskringen voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kenniskringen zijn: