Werk bieden dat past bij de mogelijkheden van de werknemers. Dat is het uitgangspunt van de SW-bedrijven. Dat vraagt steeds meer creativiteit nu de groep SW-ers ouder wordt, andere groepen werknemers binnenkomen en veel werksoorten de afgelopen jaren zijn wegevallen. Het kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid  is daarom in maart 2020 gestart met  het project DiverSWerk om samen met SW-bedrijven en andere partijen de uitdagende zoektocht aan te gaan naar meer divers werk. Leren van en met elkaar staat voorop!

Bedrijven kunnen zich hiervoor aansluiten bij de inspiratiegroep DiverSWerk, inmiddels nemen ruim 20 bedrijven hieraan deel.  Het project wordt uitgevoerd onder begeleiding van externe adviseurs van het bureau Qidos. We onderscheiden vier thema’s: werksoorten, samenwerking, acquisitie en medewerkers. De tijdsinvestering bepaal je zelf. Je kan activiteiten volgen of hieraan (actief) deelnemen, zoals artikelen ontvangen, webinars, bedrijfsbezoeken, (online) brainstormsessies, vlogs, podcasts etc. Maar je kan ook actief meedenken in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Op 7 juli vond bijvoorbeeld een webinar plaats over het creëren van nieuwe werksoorten. Bekijk hier de opname van het eerste deel van het webinar. En op 1 oktober organiseert DiverSWerk een webinar met Albin Falkmer van Samhall. Samhall is een samenwerkingsverband van alle SW-bedrijven in Zweden. Deze unieke aanpak werpt zijn vruchten af, en wij willen daar graag van leren. Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier voor dit webinar.
Vanaf eind augustus/begin september zijn alle opbrengsten vanuit dit project te vinden op www.diverswerk.inclusiefwerkt.nl

Aanmelden

Wil je participeren in de Inspiratiegroep DiverSWerk? Meld je dan aan. Neem voor meer informatie contact op met Paula Mensink via p.mensink@caop.nl.

Lees ook het artikel uit het SW Journaal