Hoe kan de individuele vraaggerichte benadering (IVB) je helpen bij het coachen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Je leest het in de praktische gids over coachen en begeleiden.

Doel en doelgroep

De gids is geschreven voor professionals die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt coachen en begeleiden of hierbij betrokken zijn.

Inhoud

De ‘Praktische gids over coachen en begeleiden vanuit de individuele vraaggerichte benadering’ geeft inzicht in de visie, basishouding, vaardigheden en handvatten van IVB.

De gids bestaat uit drie delen en omvat de volgende onderwerpen:

Meer informatie

Lees meer over de training Vraaggericht coachen.