Hoe kan de individuele vraaggerichte benadering (IVB) je helpen bij het coachen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Je leest het in de praktische handleiding over coachen en begeleiden.

In deze handleiding leer je te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker en aan te sluiten bij diens talenten en mogelijkheden. Hierdoor  kan hij of zij  de regie nemen over de eigen ontwikkeling en te behalen doelen waardoor de kans wordt vergroot om duurzaam aan het werk te komen en blijven. De gids is geschreven voor professionals die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt coachen en begeleiden of hierbij betrokken zijn.

Inhoud

De ‘Praktische handleiding over coachingsvaardigheden vanuit een Individuele Vraaggerichte Benadering’ geeft inzicht in de visie, basishouding, vaardigheden en handvatten van IVB.

De gids bestaat uit drie delen en omvat de volgende onderwerpen:

Meer informatie