Steeds meer werkgevers bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden. De branchemodellen ‘inclusief werkgeven’ laten zien welke functies en taken in de branches geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast biedt het concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing.

Doel en doelgroep

Met de branchemodellen doen directeuren, P&O-adviseurs en controllers kennis op om werk te maken van het plaatsen van mensen met een beperking. Als professional kun je de onduidelijkheid bij werkgevers wegnemen, mede dankzij praktijkvoorbeelden van collega’s. Dat verlaagt de drempel om met inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Inhoud

Cedris, SBCM en AWVN hebben vijf branchemodellen ontwikkeld voor:

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • sport
  • umc’s
  • kunststof en rubber

Wil je als brancheorganisatie ook kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking? Een ‘Branchemodel inclusief werkgeven’, dat speciaal op de branche is afgestemd, kan daarbij helpen. In het informatieblad lees je hoe je dat aanpakt.

Sectormodel primair onderwijs

Sectormodel voortgezet onderwijs

Branchemodel Sport

Sectormodel umc’s

Branchemodel Kunststof en rubber