In de handreiking Handreiking Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten delen 18 werkbedrijven hun ervaringen met hoe medewerkers via detachering hun plek op de arbeidsmarkt vinden.

Ervaringen werkgevers, gemeenten en werkzoekenden

Detacheren helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een reguliere werkplek aan de slag te laten gaan. Het is een flexibel instrument waarbij de bureaucratie en extra begeleiding wordt georganiseerd door een sociale detacheerder. De handreiking ‘Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten’ beschrijft de ervaringen van 18 werkbedrijven met detacheren en is bedoeld als inspiratiebron. De ervaringen zijn beschreven vanuit drie perspectieven: de werkgevers, gemeenten en werkzoekenden.

De handreiking bevat beleidsmatige argumenten en aandachtspunten. Daarnaast is er ook aandacht voor procesinrichting, de businesscase, werkgeverschap en het omgaan met mogelijke marktverstoring.

Meer informatie