Gezond en veilig werken in een externe omgeving is niet vanzelfsprekend. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en draagt zorg voor een duurzame, veilige en gezonde invulling van de werkomgeving? Welke kennis is daarvoor nodig en hoe maak je hier afspraken over? De leidraad ‘Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen’ is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het borgen van het gezonden veilig werken van medewerkers bij externe plaatsingen.

Doel en doelgroep

De leidraad is ontwikkeld voor consulenten, accountmanagers en andere professionals van sociale werkbedrijven en/of gemeenten die betrokken zijn bij het extern plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij krijgen hiermee inzicht in het gezond en veilig werken van deze medewerkers wanneer zij extern geplaatst worden. Ook worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het proces beschreven.

Inhoud

De leidraad bestaat uit twee delen:

  • Gezond en veilig werken: nog geen vanzelfsprekendheid.
  • Gezond en veilig werken bij externe plaatsing.

Deel 2 van deze leidraad richt zich op professionals die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen bij reguliere werkgevers, zoals externe plaatsingsconsulenten en jobcoaches. Dit deel geeft praktische handvatten om een gezonde en veilige werkplek te creëren.

Download de leidraad ‘Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen’